De banvloek

de heeren des kerkeraads doen u te weten, hoe zij sedert langen tijd kennis hebbende van de slechte meeningen en werken van baruch d’espinoza, hem op verschillende wegen en beloften poogden terug te brengen van zijn slechten weg en hem niet kunnende genezen, maar integendeel dagelijks meerder kennis krijgende van de afschuwelijke ketterijen, die hij deed en leerde en de ijselijke werken die hij wrocht, daarvan velerlei geloofwaardige getuigen erlangden, die spraken en getuigden van den gezegden spinoza, waardoor hij overtuigd werd. hetwelk alles onderzocht in tegenwoordigheid der h.h. wijzen, beraadslaagden zij met hun goedvinden, dat gezegde espinoza zou gevloekt en gebannen worden uit het volk van israel, gelijk zij thans in banvloek stellen en met den volgenden banvloek doen: met het oordeel der engelen en de uitspraak der heiligen, vloeken, bannen, verwenschen en vervloeken wij baruch d’ espinoza, met goedvinden der kerkelijke rechtbank en van deze geheele heilige gemeente, ten aanzien der heilige boeken, naar de zeshondeddertien voorschriftendie daarin geschreven staan, met den banvloek waarmee jozua jericho vloekte, met de verwensching waarmee eliza de kwajongens verwenschte en met al de vervloekingen, die in de wet geschreven zijn. hij zij verwenscht bij dag en nacht, hij zij verwenscht in zijn op staan, hij zij verwenscht in zijn uitgaan en verwenscht in zijn ingaan; nimmer moge de heer hem vergeven en voortaan de woede des heeren en zijn ijver op deze mensch branden, en hem opleggen alle vloeken geschreven in het boek dezer wet; en de heer zsal zijn naam verdelgen van onder den hemel en de heer zal hem uitstooten ten verderve uit alle stammen israels, met al de verwenschingen van het firmamentgeschreven in het boek dezer wet; en gij de verkleefden aan den heer uwen god, blijft heden allen behouden! waarschuwende, dat hem niemand mondeling mag spreken, niemand bij geschrifte, niemand hem eenige gunst verleenen, niemand onder één dak met hem verblijven, niemand op vier ellen afstand van hem vertoeven, niemand eenig papier lezen, door hem gemaakt of geschreven. de salman rushdie van de 17e eeuw heette baruch d’espinoza. ik heb u enkele maanden geleden een zomer van bezinning, een atheistische kruistocht tegen de religie, voorgespiegeld en tot mijn spijt moet ik u bekennen daar weinig van terecht gebracht te hebben. bezinning begint bij jezelf en daar is het bij gebleven. bovenstaande banvloek waarmee spinoza de synagoge werd uitgegooid vind ik een mooi startpunt van…laten we zeggen de nazomer van het humanisme

Advertisements
This entry was posted in oud-vkblog-2010-10 and tagged , , , . Bookmark the permalink.

6 Responses to De banvloek

 1. StadsfotograafVelsen says:

  Ja, dat was nog eens een vervloeking:de verwensching waarmee Eliza de kwajongens verwenschte …die jongens werden door beren verscheurd,verwenscht in zijn uitgaan en verwenscht in zijn ingaan betekent bij het poepen en bij het eten,
  en dan de hoogmoed dat zo’n kerkbestuur de Heer meent te kunnen instrueren Spinoza van alles aan te doen!
  Spinoza’s eerste publicatie dateert van vier jaar na zijn verbanning.
  Buiten zijn benarde misjpoge had hij vrienden en fans, die hem steunden, onderdak gaven en hielpen met zijn publicaties.
  In de praktijk was die ban minder erg dan hij klonk. De ban doodde Spinoza’s geest en woorden niet, integendeel zelfs.
  Dus hoezo "nazomer"…

 2. fred van der wal says:

  die euh…Sjaalmans
  is nogal bij de tijd

 3. Ron Schoof says:

  Door ‘Wilders’ in de tags op te nemen lijkt het erop dat je daar een vergelijking mee ziet. Niets is natuurlijk minder waar.
  Baruch d’Espinoza werd uit zijn kerkgemeenschap verbannen, hetgeen in de 16e en 17e eeuw aan de orde van de dag was, omdat hij anders dacht over de Thora dan de Rabbijnen. Hij werd niet het land uitgesmeten.
  Wilders is geen moslim, wordt dus niet verbannen. Wilders doet iets wat d’Esponiza nooit heeft gedaan, Wilders zaait haat. Espinoza was humanist, was voor vrijheid van geweten en hoewel hij niet (langer) in de Joodse riten en verordeningen geloofde, geen vervolger van andersdenkenden.
  Het is kwetsend voor humanisten en eigenlijk voor alle mensen die denken, met of zonder een religie trouwens, Wilders in deze vergelijking te trekken.
  Een vuilnisbak wordt nooit een aangenaam bubbelbad.

 4. mirosjabin says:

  @ stadsfotograaf, zo is het maar net, een goed begin is het halve werk. Achja, ik dacht we hebben de maand van de dag van het gedicht, de week van de keuken, de maand van de filosofie, wat is er (in het hier en nu) mis met een aangename nazomer?
  @ fred, jaja….het is eigenlijk ook nog een oud blog, zat gisteren de hele avond met Misja aan de lijn en had geen tijd meer voor iets nieuws.
  ik heb dus maar een oude tekst gepakt…
  @ ron, nounou, worden we nu ook al aangesproken op het opnemen van tags? Het scheelt dat ik er deze keer niet de tag seks in heb opgenomen, dat zou misschien tot bezwaren kunnen leiden bij mensen die zich storen aan Spinoza’s vermeende homoseksualiteit. Of de tag fetisjisme omdat…Zo kunnen we nog wel even doorgaan.
  Als ik met deze tag mensen heb gekwetst zegt dat meer over de gekwetsten dan over mij. Het moet niet gekker worden.

 5. fred van der wal says:

  Mirosjabbes
  Dat kost je goudgeld die telefonitits
  DOE HET NOU NIET
  voor dat geld had je acht flessen Gato Negro
  kunnen kopen
  tien flessen Prosecco
  60 Volkskranten op zaterdag
  1 Telegraaf in het weekend
  een nieuwe electrische fietz
  dertig dichtbundels

 6. Peter Louter says:

  Nou geloof ik niet dat Spinoza hier wakker van lag.
  Er zijn biografen die er van overtuigd zijn dat hij de ban te danken had aan het feit dat hij een bepaalde situatie voor had gelegd aan de burgerlijke rechter om de interne joodse rechtspraak te vermijden.
  Maar de taal van de banvloek was eigenlijk heel uitzonderlijk, kennelijk is die kwestie aangepakt omdat hij zich onttrok aan de sociale controle en de machthebbers tartte.
  Er is natuurlijk wel een overeenkomst met Wilders. Wilders heeft de multiculturele bijbel ontleed. Daar zijn veel mensen heel erg boos over. Die hadden hem eigenlijk willen bannen. Dat is echter niet gelukt, in zijn geval hebben de kiezers het voor hem opgenomen.
  Bij Spinoza gedroeg de joodse gemeenschap zich nogal conformistisch.
  Overigens heeft het maar een haar gescheeld of Spinoza was ook op instigatie van de gereformeerde kerk voor het gerecht gedaagd wegens ketterij. Hij ging net op tijd dood. Mogelijk was hij anders in het rasphuis aan zijn einde gekomen zoals een van zijn vrienden.
  Het vrije woord moet worden verdedigd. Gelovigen (of het nu religie of ideologie is) doen dat niet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s