Kramp

kramp, verkramping.
emotie in ijs.
dat was wat j. tentoonspreidde als hij een soortgenoot ontmoette. hij verborg zijn ogen achter zijn arm. wat men van hem zag was zijn van angst verkrampte geopende mond. een verstomde roep.
hij bleef als versteend staan of, als daar nog tijd voor was, verstopte hij zich in een hoek, om de hoek of in een nis. ergens waar hij naar zijn idee niet gezien zou kunnen worden. 
hij werd echter altijd gezien en het viel de mensen op dat j. daar verkrampt stond, al of niet gedeeltelijk verborgen. en de pijn die van zijn gezicht was af te lezen was als de pijn die anderen ook wel eens ervaren als ze het lot aanschouwen, gehuld in het kleed van de terreur,  de weergalloze marteling, en zoals dat gaat met pijn die zich in het gezicht, in mimiek, manifesteert, reageerden de mensen daar ook geschokt op.
ze voelden een fractie van wat j. altijd ervoer zodra hij zich in het aangezicht van zijn lotgenoten vertoonde. een ontembare angst, even noodlottig als noodzakelijk. de ander leek niet alleen  gevaarlijk, hij wás ook gevaarlijk voor hem. de confrontatie met zijn demonen zou hij niet hebben overleefd.
Hij was er een ontelbaar aantal keer voor in behandeling geweest voordat de specialisten zich aan zijn lot onttrokken. Zijn bevangenheid betrof niet in het minst zijn specialisten die zich anders voordeden dan zij waren. Ze wendden zich voor als zijn redders, zijn helpers, en dat was wat hij niet begreep. Zijn gekrenktheid was J’s probleem. Hij had zijn ogen gesloten gehouden, hen zijn rug toegekeerd. Hij had hen geen woord toevertrouwd, maar dat hadden ze ook niet nodig om hem te begrijpen en doorgronden. J. leed aan mensfobie.

Mensen hebben elkaar maar weinig te vertellen. Het is een eeuwigdurend, langdradig, verhaal van afgunst, miskenning, misprijzing, wat we elkaar vertellen naast de instinctieve drang naar aandacht, erkenning en "goed gevoel". Wat men ontvangt komt uit een andere koker dan wat men geeft. Er is een onoverbrugbare kloof tussen zender en ontvanger. Altijd en onvermijdelijk. J. (hij stierf in 1998) was zich dat bewust. Heel bewust.
Bij hem ontbrak het luik dat de intenties van zijn medemens vertroebelde. Het natuurlijke afweermechanisme tegen de ander. Een luik dat normaliter pas verwijderd wordt op momenten van strijd. Dat is het moment waarop de mens zijn ware gezicht toont. J. was alleen in staat zijn ware gezicht te laten zien en daarin openbaarde hij zich als de zuiverste vorm van een mislukt mens.

"Daarna kwam de sleur van het dagelijkse leven, die al deze emoties uitwiste zonder dat ik me er in het minst tegen verzette. Heel begrijpelijk! De dagelijkse sleur weet zo veel dingen uit te wissen. Als de genieën dat eens ontdekten! (I. Svevo, Bekentenissen van Zeno, vertaling Jenny Tuin, 8e dr.,1988,  p.127)

Jay Robinson live Jay Robinson – Live Looping Live at Lionshead Pub (8 juli 2009)

Advertisements
This entry was posted in oud-vkblog-2010-02 and tagged , , , . Bookmark the permalink.

6 Responses to Kramp

 1. Jezzebel says:

  Erg mooi stuk, toch wel zelf geschreven?
  En alleen de laatste quote uit Bekentenissen van Zeno?
  Of het hele stuk?
  Als jij het geschreven hebt, petje af.
  Erg goed.
  .

 2. sjaal says:

  Het hele stuk is van mij lieve Jezz, op de laatste onnavolgbare regels na. Svevo. D eSwabische Italiaan. De essentie komt altijd pleitbezorgers tekort, niet?
  Warmte. sjaal.

 3. Jezzebel says:

  Erg mooi stuk Sjaal, ik zou die quote cursief maken, zodat het duidelijker is.
  .

 4. sjaal says:

  Het staat er nu. Cursief. De rest is sjaal.
  Liefs.

 5. assyke says:

  mooi, mensfobie…
  is dat iets anders als sociale fobie?
  of hij mislukt is als mens, dat denk ik niet, ik denk eerder dat wij mensen steeds meer afdrijven van wie wij ooit waren
  je hoeft maar te kijken naar een pasgeborene en de peuter die daaruit groeit…zo is de mens denk ik bedoeld.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s