Deliberatie

fotoop de dag dat sjaals dichtbundeltje kämpatorp werd uitgebracht verscheen het proefschrift "judging in the public realm" van cornelis dekker in druk. de in zweden wonende nederlander heeft een verhandeling geschreven over het publieke debat inzake prenatale diagnostiek (embryoselectie). is het publiek in staat in het debat een weloverwogen keuze te maken als het gaat om deze complexe materie. en hoe zou een weloverwogen keuze dan tot stand moeten/ kunnen komen?

Kees heeft me vorig jaar eens gevraagd enkele hoofdstukken te lezen. Hij was benieuwd hoe ik als politicoloog tegen de zaak zou aankijken. Ik heb me tijdens mijn studie meer beziggehouden met machtsverhoudingen dan met ethiek.
Helaas sta ik inmiddels zo ver van de materie af dat ik bij mijn lezing ben blijven steken in hoofdstuk 2. Ik nam het werk op de woensdagochtend mee naar de kantine van de Haarlemse vestiging van de V&D (La Place) en daar verwelkomde men mij met een kop koffie en koek om me vervolgens anderhalf uur en drie pagina’s later met een bedrukt gezicht te zien vertrekken. Het leveren van een bruikbaar commentaar op "A Kantian Approach to the Deliberative Concept of the Ethico-Political Judgment and an Inquiry into Public Discourse on Prenatal Diagnosis." is geen sinecure, dat kan ik u wel vertellen.

Wat is er in te brengen tegen de moraalfilosoof die zich richt op de stimulering van reflectie, tolerantie en afweging in gevoelige kwesties? Mijn voorzichtig geformuleerde commentaar inzake hoofdstuk 1 heeft het werk niet wezenlijk beinvloed, maar … in het slot komt Dekker dan toch met -hoe kan het ook anders- een polticoloog op de proppen: Diana Mutz die zich vooral op de "ander" richt ("hearing the other side is important for its indirect contributions to politcal tolerance", jawel. Een mens is bij het innemen van een standpunt altijd op zoek naar rechtvaardiging. Deze rechtvaardiging komt voort uit het vragen om redenen en het geven van argumenten (beargumenteren).

Er staat nog veel meer in, maar zover ben ik nog niet. Een populaire samenvatting is ook naar de redacties van Nederlandse kranten gestuurd (het proefschrift behandelt casuïstiek uit de Nederlandse en de Zweedse praktijk), maar die hebben er tot nu toe helaas geen aandacht aan besteed. Ook zij moeten met de billen bloot, want een verlicht debat vergt scherpe pennen. Het is de vraag of de gemiddelde hogeschooljournalist voldoende geoutilleerd is om de verschillende stemmen in het wetenschappelijke debat te kunnen verwoorden. Dit geldt trouwens ook voor de gemiddelde politicus.

27 maart verdedigt Dekker zijn proefschrift in het akademiskahus van de universiteit van Linköping. Dan krijgen ook de Zweedse media een kans om te reageren.
Ik ben benieuwd of ze dat aandurven.

Advertisements
This entry was posted in oud-vkblog-2009-03. Bookmark the permalink.

3 Responses to Deliberatie

 1. Simone says:

  Hallo,
  Voor mijn profielwerkstuk benader ik Kants visie op prenatale diagnostiek.
  Aangezien Cornelis Dekker een Nederlander is, vroeg ik me af of de tekst ook
  in het Nederlands verkrijgbaar is? Dan wordt het misschien leesbaar
  voor een middelbare scholier.
  Simone (17 jaar)

 2. sjaal says:

  @ Hai Simone,
  ik zal je met Cees in contact brengen, ik meen dat hij een tijdje geleden bezig was met een samenvatting in het Nederlands.
  Groet, sjaal.

 3. sjaal says:

  @ Simone, zie hier de samenvatting in het Engels:http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:174878,
  de gehele publicatie: http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:174878/FULLTEXT01
  Cees werkt zogezegd aan een Nederlandse samenvatting.
  Als je je emailadres doorgeeft (klik op: "stuur sjaal een bericht"), dan houdt de auteur je op de hoogte.
  Groet, sjaal.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s