Brief aan mijn behandelaar

L.S.,

Enigszins geërgerd nam ik kennis van de oprichting van de BV Jan Arends en met name de door deze BV geclaimde internetdomeinnaam Janarends.nl. Naast dat u de overige mensen hiermee de mogelijkheid ontneemt  iets creatiefs met deze naam te doen geeft u de naam van deze schrijver, en deels ook zijn achternaamgenoten zoals ik, vanuit uw invalshoek (namelijk gericht op behandeling van als storend ervaren verschijnselen), een negatieve lading.

Jan wordt neergezet als een patiënt- wat we in deze subnormale op werk en gewin ingerichte samenleving in zekere zin allemaal zijn- en u biedt hen die net als hij zijn, dezelfde verschijnselen (of te spreken met de in uw branche gebezigde term "symptomen") vertonen een oplossing voor een probleem. Nu is die probleem-oplossing-insteek onder u en uw vakgenoten in mijn ogen sowieso twijfelachtig en daar is wat mij betreft het laatste woord ook nog niet over gezegd. Wat mij het meest steekt is uw geëtaleerde air van hooghartigheid. Het is als het grappig bedoelde plaatje ter rechterzijde van de heer die zich neerbuigend wendt naar een in (voor mij onduidelijk welk) bepaald materiaal verpakte passant.

De mens, die u klant noemt, leert bij u zijn klachten en beperkingen zelf te managen. Elders stelt  u dat u mensen met een psychische en/of sociale beperking wilt stimuleren gewoon mee te doen. Het zijn deze (hierboven cursief weergegeven) verschrijvingen waarmee u uw werkelijke bedoelingen verraadt.

Ik weet dat ik hiermee een vrij kansloze oproep doe op uw geweten, maar ik doe het toch: zou u voor uw werkzaamheden, die u wat mij betreft in alle openheid kunt blijven uitvoeren, een andere titel willen hanteren? U kunt dan tevens afstand doen van het domein dat u op het internet geclaimd hebt. Ik zou u daarbij kunnen helpen.

U bent op de hoogte van het bestaan van Jans verhalenbundel Keefman, een onder  commerciële druk ontstaan werk. De bundel heeft gestalte gegeven aan de Jan Arends- mythe die ongetwijfeld heeft geleid tot de oprichting van uw BV. Het is jammer dat de meeste mensen alleen dit werk van hem kennen. In november 1962 verscheen in het literaire periodiek Gard Sivik (waarin onder meer het dichtwerk van de onaangenaam gestoorde heer Armando) Jans toneelstuk Smeer of de weldoener des vaderlands. Een -naar mijn weten- nooit ten tonele gebracht tijdloos juweel.  Wat me nog wel aardig lijkt is dat u mij financieel steunt bij mijn voorgenomen inspanningen dit werk in de nabije toekomst op de planken te krijgen.

Ik schrijf u deze brief op persoonlijke titel en dien in dezen geen ander belang dan het belang van de goede naam van de schrijver en dichter Jan Arends.

Hoogachtend,

Persona
Haarlem 17 december 2008

Advertisements
This entry was posted in oud-vkblog-2008-12. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s