Geen provocaties meer!

fotozoals u wellicht bekend, is ave, de webmaster van hoeiboei, onlangs ontboden op het politiebureau aan het surinameplein.

December 2004 startte de Lachende Sjaal, een maand min een dag na de moord op Theo Van Gogh en anderhalve maand nadat Job Cohen in Intermediair had gemeld dat Amsterdam een veilige stad is ("De kogels vliegen je in deze stad tenminste niet om de oren", ik hoor het hem nog zeggen).

Valse tongen beweerden dat moslims geen humor hebben. Ik wilde dat bestrijden en begon "de Lachende Sjaal", de websitetitel "de Lachende Moslim" was te expliciet en viel af.

In de 43 maanden sindsdien is er veel over moslims gesproken, veel door moslims gesproken en er is, meen ik, ook met moslims gesproken.

Ikzelf ben een keer gewaarschuwd, ik ben een keer verwijderd van dit Volkskrantforum, ik ben meerdere keren berispt door sociaal gestoorde medelanders.

Voorts hebben weke moslimfanatici zichzelf voor gek gezet (zie hieronder). Deze club beschouw ik sindsdien als ongevaarlijk (of maak ik nu dezelfde fout als Job Cohen destijds).

Maar de kogel komt uiteindelijk van boven. In opdracht van de Grote Vergelder worden de jongens en meisjes van De Gezonde Roker en Vetvetvet één voor één aangepakt.

Ik vraag me af wie het OM nog meer in het vizier heeft. Wordt er postuum vervolgd?
Johan Huizinga? (‘De vijand zal opstaan in één mensch, een middelmatig persoon, met vele zwakheden, een ongeletterde, maar begaafd met een geweldigen ernst van geloof. (…) De opkomst van den Islam is na die van het Christendom de verwonderlijkste wending der wereldgeschiedenis. (…) Het christelijk geloof zal in al die landen (Indië, Noord-Afrika en Spanje, SM) uitgewischt of vernederd worden en niemand zal den grooten vijand weer uit zijn veroveringen kunnen verdrijven. ‘ (J.Huizinga, Tjeenk Willink, 1945, p.38-9).

Bordewijk? Nogmaals Reve?

Multatuli? (Onder de verhandelingen en opstellen die Sjaalman heeft geschreven bevindt zich een verhandeling over ‘de wenschelijkheid der afschaffing van strafbepalingen op laster, ‘wie macht wil, wil god. Wie macht, gezag nodig heeft, maakt zich een god. Dit deed Mozes, Confucius, Numa, Columbis, Cortez. Dit deden alle volkleiders, wichelaars, tovenaars, priesters. Dit doet nog heden ten dage ieder die heersen wil. Het getal goden is zo groot als het aantal begeerten. Bij iedere nieuwe begeerte een nieuwe god.’ (Multatuli, 2e geschiednis van gezag).

Ach, laten we teruglezen in de NOVA-files.

Sjaal: (8 februari 2005):

"Terwijl de Tweede Kamer zijn tijd verdoet met een inmiddels achterhaalde terrorismediscussie wordt er op het internet flink gechat over de islam. De keek op de week van en met de infantiele voorhoede van de fundamentalistische islam. Openbaringen of oude koeien? Oordeel zelf, hier een bloemlezing uit de door NOVA gepubliceerde teksten:"
 
– Wij begrijpen natuurlijk wel dat de meeste moslims niet echt veel zullen bijdragen aan de strijd, maar laten we ervan uit gaan dat 1% bereid zou zijn om de wapens op te pakken. 1% van 1,3 miljoen is toch 13.000 man. Als wij gaan kijken wat 19 man hebben aangericht op 11 September, dan zullen wij begrijpen dat we met 13.000 man veel kunnen bereiken.

– Hij is het Die Zijn Boodschapper heeft gezonden met de leiding en de ware godsdienst om deze te doen zegevieren boven alle godsdiensten, ook al hebben de afgodsdienaren er een afkeer van. (koran hoofdstuk 9 vers 33).

– O, gij die gelooft, bestrijdt de ongelovigen DIE IN UW NABIJHEID ZIJN en laat hen hardheid in u vinden en weet, dat Allah met de godvruchtigen is.(Qoran hfst9 vers123)

– ..Het oordeel (AlHukm) berust bij Allah alleen. Hij heeft bevolen dat gij naast Hem niets zult aanbidden. Dit is de juiste godsdienst, maar de meeste mensen beseffen het niet." (Joessoef(12) 40)

– Meneer Abou Taleb, u en uw politieke collega’s moeten weten dat de Nederlandse Politiek een grens heeft overschreden. Zij probeert het licht van onze zielen met haar beleid te doven. Het is niet verwonderend dat al die zogenaamde politieke besluiten, die in de schaduw van het integratiedebat worden genomen, de Islam uit te doven als hoofddoel hebben.

– Schietcursussen verschillen van land tot land. In bepaalde landen is het bezit van vuurwapens door het publiek toegestaan en in andere landen weer niet. In landen zoals de V.S. zijn dergelijke cursussen toegangbaar voor het publiek. Het is verstandig om regelmatig de schietbaan te bezoeken. 

– Het is verplicht om degene die de Profeet (Sallallahu alaihie wa Sallam) uitscheld, Moslim of kafir, te doden. etcetc…

De complete teksten: NOVA of MSN.

Advertisements
This entry was posted in oud-vkblog-2008-06. Bookmark the permalink.

3 Responses to Geen provocaties meer!

 1. christinA IP213.84.211.137 says:

  En dit alles komt nu pas, nu de machthebbers hier te lande (gggristenen) mijn en ook jouw vrijheid van meningsuiting willen inperken teneinde hun macht te consolideren?
  Maak je linkjes in orde en droom niet zoveel.

 2. Helena says:

  Er zijn toch ook dit soort teksten te vinden van rechts-extremisten (daar wordt ook zelden iets tegen gedaan)?
  PS hoezo ben je verwijderd van het Volkskrantforum en gewaarschuwd e.d.?Reactie is geredigeerd

 3. sjaal says:

  @ Zeker Helena!
  Wat mij betreft gebeurt er niets ‘tegen’ of ‘voor’. Een weinig provocatie kan geen kwaad.
  PS verwijdering vond plaats nadat ik een reactie op een bedreiging aan het adres van Hirsi Ali had gepubliceerd. Op zich niet zo spannend.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s