Goede Vrijdag

fotogoede vrijdag. de dag van de kruisiging.
Niks goed dus.

"Ik heb in veel opzichten eerbied voor jezus, maar volstrekt niet voor ‘t zoogenaamd Christendom. Er zijn door Jezus dingen gezegd die ik geloof – schoon ik ze niet geloof omdat hij ‘t zeide – maar in ‘t christendom-zelf geloof ik niet. Ik ontken ‘t bestaan van dat christen­dom. Ik heb ‘t nooit ontmoet, nooit waargenomen, en ben overtuigd dat Jezus, op aarde terugkomende, heel verwonderd wezen zou te hooren dat men zich naar hem noemde. Ik heb ‘n neefje die spelfouten maakt en zich daarom Multatulist noemt. Wat zou m’n aanhang groot wezen als dat opging.

Jezus is driemaal gekruisigd. Eens door de Joden, ver­volgens door z’n levensbeschrijvers en eindelijk door de Christenen-zelf. Hij had nooit kwaadaardiger vijanden dan de laatsten." (idee 186 en aanm.).

Goede vrijdag. Prettige paasdagen.

Een werkje van de Dageraad uit 1920: Multatuli over religie (onbewerkt: lastig leesbaar!)

Advertisements
This entry was posted in oud-vkblog-2008-03. Bookmark the permalink.

One Response to Goede Vrijdag

  1. Helena says:

    Wat een mooie en goede muziek!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s