Partners in onverdraagzaamheid

fotogodsdienst is ongeloof aan de mens, ongeloof aan het leven; het ongeloof echter is geloof aan de mens, geloof aan het leven, geloof aan de adel van alle zijn'(j.hoving in zijn voorwoord van: multatuli, als vijand van het godsdienstig bijgeloof en als verkondiger eener atheistische wereldbeschouwing’, amsterdam, j. van loo, 1920)

er zijn mensen die meer waarde hechten aan het leven na de dood dan het leven ervoor.

Onze huidige minister-president heeft ons al dikwijls bewezen dat hij geen premier is voor alle Nederlanders, toonde onlangs nog weinig begrip voor de ongelovigen (maar wie is nu eigenlijk zonder geloof?) Hij hield ons onlangs nog voor: ,,zonder geloof kun je niet functioneren” (in het programma van tv-dominee Robert Schuller, dat werd uitgezonden op RTL5).

Onze vrijheden zijn ondergeschikt aan het onaantastbare geloof van een selecte groep gewelddadige volgelingen van de profeet met het zwaard. Verhagen, tegenwoordig pleitbezorger van de Universele Rechten van de Mens vertelde zijn gehoor in een toespraak voor de VN-mensenrechtenraad te Genève dat "bij het verwoorden van onze meningen (…) we een verantwoordelijkheid (hebben) om anderen te respecteren." Iemand die zijn afkeer uit tegen, (een onderdeel van) een religie maakt zich in zijn optiek al schuldig aan religieuze intolerantie. Hoe kan het recht op de vrijheid van godsdienst op gespannen voet staan met het recht op de vrijheid van meningsuiting? En waar komen de door Verhagen geformuleerde randvoorwaarden nu plotseling vandaan?

Voor de jihadisten, kruistochtmoordenaars en zelfmoordstrijders is het leven ondergeschikt aan de dood. Zij scharen zich -evenals twee bovengenoemden en hun vele theïstische broeders en zusters  onder de eeuwenoude vlag van de onverdraagzaamheid. Zijn delen een zekere  onverschilligheid en zijn verstoken "van het geloof aan de adel van alle zijn".

Ik kan zo nog wel even door gaan.
Maar ik ben moe en ga naar bed.
Welterusten.

Advertisements
This entry was posted in oud-vkblog-2008-03. Bookmark the permalink.

One Response to Partners in onverdraagzaamheid

  1. Henk Daalder says:

    2012, dan is de revolutie, daarna wordt het beter.
    Ik geloof dat wij, nu, kunnen bedenken hoe de toekomst beter wordt. Zie mijn blog over Ervin Laszlo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s