Tweede poging

foto"…ethiek, de vraagstukken van leven en dood, vrede, geloof, hoop en liefde zijn niet het exclusieve eigendom van de theïstische levensbeschouwingen. integendeel. zij behoren óns, mensen toe. zij hebben met het bovennatuurlijke niets van doen." zei ik zondag.

Ik zeg ook maar wat.
Alib vertelde me onder mijn laatste bijdrage dat hem mijn stellingname niet helemaal duidelijk wordt. Ik heb mezelf overgelezen en ik kan hem alleen maar gelijk geven.
Een aantal van ons stoort zich aan de islam en een aantal ‘van de islam’ stoort zich aan het deel van ons dat zich aan de islam stoort, een nog kleiner deel stoort zich aan ons allemaal. Het gaat in de kern om bemoeizucht in de onbehoorlijke zin des woords.
En als we diep, heel diep, in de kern kijken gaat het eigenlijk nérgens over.
Want god bestaat niet en de overheid maakt zichzelf onmogelijk.

Tot slot, enkele lieve woorden van mijn inspirator, mijn Profeet:

‘In de zogenaamde godsdienst gaat het even zo. De vromen maken ‘n god, takelen die bespottelijk toe en als ik dan spot met die bespottelijkheid, zeggen ze dat ik iets heiligs aantast. Eilieve, probeer eens mijn god te bespotten, de lieve domme geestige naieve, almachtige, onwetende, kinderlijke, toko-achtige Natuur. Dat kunt u niet, u, ongepatenteerde godenmakers!!’ (idee 373)

Ik zeg: zogenaamde godsdienst, want hij bestaat niet. Neem een God aan, zoals u wilt…maak hem dartel en wellustig als Jupiter, of lastig en kwalijknemend als de god der christenen…noem hem Vischnou, Siwa, Bouddha, Thaut, Zao, Jehova, Zeus, Voorzieningheid, Almacht, Noodlot of Natuur…dienen kunnen wij hem niet!
Om niet te blijven hangen aan ‘n woord, wil ik dat ‘dienen’wel aannemen in de zin van: "hem aangenaam zijn, zijn wil doen. De vraag is dus: wat is zijn wil?
Voor mij zou er in zekere zin een antwoord kunnen bestaan op die vraag. Maar die vraag kan niet worden beantwoord door de aanbidders van een persoon of van personen. Niemand weet het, en zij die beweren het te weten, zijn ‘t onderling niet eens.  (idee 415)

Het zij zo.

Advertisements
This entry was posted in oud-vkblog-2007-10. Bookmark the permalink.

3 Responses to Tweede poging

 1. Peter Louter says:

  Ach, het wordt pas lastig als gelovigen iets van ons vinden of verlangen en daar politieke middelen of geweld voor inzetten.
  De ergste profeet is degene die van zijn gelovigen verlangt ons gelovig te maken en anders te vernietigen.

 2. An van den burg says:

  @ SJAAL. Wees blij dat er geloof is (religie) Ook de atheïsten hebben hun religie, hun ideologie. Zonder religie was er nog veel meer misdaad in de wereld. Groet, An.

 3. sjaal says:

  @ Peter, wijze woorden van een wijs man!
  @ An, dank! Soms kan een reactie zoveel kernachtiger zijn dan het blog erboven.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s