Islam: now what?

fotowat moet (de) nederland(se politiek) met de islam? in mijn optiek niets. de islam is 11 september 2001 (wederom) met geweld op de politieke agenda geplaatst. de islam versluierde ten onrechte de aanklacht tegen de door de verenigde staten bedreven buitenlandpolitie, hoofdzakelijk gericht op zelfbehoud, een politiek van ‘verdeel en heers’.

Een jaar later werd in Nederland met de ‘Fortuynrevolutie’ de deur opengezet voor een klinkklare verkiezingsoverwinning van het CDA. Een partij die is gebouwd op het fundament van de religie. ‘Moslims zijn de grootste bedreiging voor de islam.’ vertelt een imam Paul Scheffer (bron: voorpublicatie Het land van aankomst, P. Scheffer). Deze bedreiging bestaat niet uit de islamcritici, die keer op keer de islam op de agenda weten te plaatsen. Elke keer als iemand in het openbaar roept dat burka’s, of zelfs hooffddoekjes, in het openbaar moeten worden verboden, wordt de indruk gewekt dat islam een zaak van politieke betekenis is. Wegens Wilders’ onmogelijke opstelling telt ons kabinet sinds dit jaar leden van een tweede religieuze partij. De antagonist geeft de protagonist bestaansrecht.

Een aanzienlijk aantal van de binnen onze landsgrenzen verblijvende Marokkaanse en Turkse lotgenoten heeft dagelijks te maken met onrechtvaardigheid, armoede en achterstelling (discriminatie). Deze behandeling drijft onvermijdelijk een wig tussen de onjuist behandelde en onze samenleving. Wat resteert is de islamitische geloofsgemeenschap. Een maatschappij in een maatschappij. Een cocon.

"Het radicaliseringsproces is een proces van verwijdering van de samenleving, van isolatie. Dat moet je zien te stoppen. Maak jongeren die dreigen te radicaliseren betrokken bij die organisaties, bij het dagelijkse leven." Tillie en Slootman in: Orthodoxie is geen extremisme, Trouw, 29-8-2007

Ik vraag me af aan wie deze boodschap van Tillie en Slootman is gericht. Wie zou wie moeten stoppen? In een seculiere samenleving zou de overheid een marginale rol moeten spelen in het faciliteren van religie (er is wat dat betreft nog een hoop werk te verrichten). Maar een seculiere overheid heeft zich tegelijkertijd te onthouden van bemoeienis in de persoonlijke (levensbeschouwelijke) levenssfeer. Houd afstand!

‘Moslims moeten zo snel mogelijk geweld afzweren en samen met christenen gaan werken aan vrede. Ook moeten ze hun kinderen leren om alle mensen lief te hebben en te respecteren. Kardinaal Tauran Moslims en christenen moeten samenwerken aan vrede. Dat heeft de Franse kardinaal Jean-Louis Tauran, voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog, gezegd in de traditionele boodschap voor moslims aan het eind van de heilige ramadan-maand.’Elsevier: Vaticaan: moslims moeten geweld afzweren

De RK-kerk voelt zich blijkbaar verantwoordelijk voor de vrede en zoekt toenadering tot de -blijkbaar als gewelddadig te boek gestelde- representanten van de islamitische geloofsleer. Dat is uiteraard prima, maar…
…ethiek, de vraagstukken van leven en dood, vrede, geloof, hoop en liefde zijn niet het exclusieve eigendom van de theïstische levensbeschouwingen. Integendeel. Zij behoren óns, mensen toe. Zij hebben met het bovennatuurlijke niets van doen.

Zo. Genoeg beslommeringen voor een vrije dag. Mijn maag rommelt en het is bedtijd.
Ik wens u wat ik mijzelf wens: een droomloze slaap.
Liefs, sjaal.

Advertisements
This entry was posted in oud-vkblog-2007-09. Bookmark the permalink.

2 Responses to Islam: now what?

  1. christinA IP213.84.211.137 says:

    =een seculiere overheid=
    Dat is onderdeel van het probleem.
    De overheid is niet seculier.

  2. alib says:

    Nu heb ik toch het hele stuk gelezen, maar nog is het me niet duidelijk wat je eigenlijk wilt zeggen. Het zal het enerzijds – anderzijds wel zijn…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s