Kroonjuwelen van een verloren generatie

fotopvv-fractieaanvoerder wilders vindt de toespraak (afgelopen maandag) van prinses máxima bij de presentatie van een rapport van de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid (wrr) ‘goedbedoelde politiek correcte prietpraat’. máxima toonde in haar toespraak sympathie voor het advies van de raad om niet meer te spreken over dé nederlandse identiteit, maar te kijken naar manieren waarop mensen zich verbonden voelen met dit land.

‘Identiteit’ blijft een gevoelig onderwerp. Léon de Winter schreef deze week in zijn Elsevierblog Tjibbe Joustra tien keer gevaarlijker dan Wilders goedkeurend over de modern geklede moslima’s die hij voor het Amstelstation trof toen hij er een halfuur op zijn vrouw stond te wachten. De Turkse en Marokkaanse jongeren die daar toevallig liepen, droegen geen hobbezakken of allesbedekkende sluiers, hij zag daar geen baardige gelovigen in lange gewaden, maar mensen "van deze tijd". Hij leidde uit dit schouwspel af dat de islamitische reformatie nabij is.

Wat valt er uit de kleding af te leiden? Wellicht modebewustheid, zelfbewustheid, maatschappelijk bewustzijn, welvaart? Wie in de zalige omstandigheid verkeert zijn of haar eigen kleding te kunnen selecteren, kan zich tonen/ presenteren aan ons, lotgenoten, zoals hij of zij gezien wil worden. Onze kleding bepaalt in grote mate ons vóórkomen. Schone schijn? Uiterlijk vertoon! Ja, uiterlijk blijft uiterlijk, dat wel. Maar hoe uiterlijk vertoont zich onze levensovertuiging? En hoe geven we uitdrukking aan onze geloofsbeleving? Hoe manifest is ons geloof?

"Sinds Adorno religiositeit aanwees als belangrijke persoonlijkheidsfactor en constateerde dat het niet zo belangrijk was dàt mensen godsdienstig zijn, maar hóe zij godsdienstig zijn hebben veel mensen onderzoek gedaan naar de innerlijke persoonlijke kant van godsdienstigheid en geloof. Gordon W. Allport maakte onderscheid tussen intrinsiek (hij noemde dat volwassen) en extrinsiek (hij noemde dat onvolwassen) religieus gevoel. Een dergelijke onderscheiding paste heel goed bij de belangstelling voor de drijfveren achter het menselijk handelen, zoals Riesman in gang gezet had met zijn onderscheid tussen mensen die handelen uit innerlijke drijfveren en persoonlijke keuzen (innerdirected) of tussen mensen waarvan de drijfveer voor hun handelen door anderen (de sociale groep waarvan men afhankelijk is) wordt bepaald (otherdirected). (Geloven als menselijke mogelijkheid, dissertatie d.timmers, 1997, p.178)" stelt theologe Dorothea Timmers-Huigens in haar proefschrift "Interactieve geloofscommunicatie".

De Amerikaanse socioloog Riesman wijst op het feit, dat er een nieuw type mens is ontstaan. Een type, dat zich niet meer laat leiden door traditie en eigen innerlijk, maar dat zich overwegend laat leiden door de gedragingen van andere mensen in zijn omgeving (op deze plek even geen verhelderend citaat, mijn exemplaar van the Lonely Crowd-de eenzame massa ligt in mijn vakantiehuisje en een online exemplaar kon ik zo snel niet vinden).

Peter reageerde op mijn vorige blog over Identiteit:"Ik heb toch de neiging te veronderstellen dat terroristen uiteindelijk het contact met de samenleving zijn kwijtgeraakt en op een eenzaam pad zijn terechtgekomen. Innerdirected." En dat klinkt plausibel. Maar hoe zijn zij daar terecht gekomen? Het is het verhaal van een generatie in Nederland geboren en getogen jonge volwassenen, die naarstig op zoek zijn naar een plek, naar bevestiging! Dit maakt hen juíst afhankelijk van een ander. Aanhankelijk ook. Kwetsbaar. Onzeker.

Kritiek brengt een onzeker persoon in paniek. (later meer).

Advertisements
This entry was posted in oud-vkblog-2007-09. Bookmark the permalink.

4 Responses to Kroonjuwelen van een verloren generatie

 1. Jos Goedmakers says:

  Dan reageer ik ook wat later 😉

 2. Peter Louter says:

  Richard Sennet (in zijn boek ‘Respect’), een leerling van Riesman, gaat er vanuit (net als Putnam trouwens) dat de mens aangezet moet worden tot gemeenschapshandelen. Nu is er teveel regelzucht, bedillerij, bureaucratie en verantwoordelijkheidsontneming.
  Dan wordt het al gauw een betekenisloze wereld waar je in leeft.
  Hoewel je niet alle terroristen over een kam kunt scheren, lijken ze toch gedreven om betekenis in hun wereld terug te brengen door een persoonlijke daad.
  In principe zouden het dus betekenisvolle mensen kunnen zijn als ze niet actief waren geworden binnen het vernauwde blijkveld van de islamitische ideologie.
  Ik heb al een voorgesteld om dit soort mensen te selecteren als change-agents voor samenlevingsopbouw. Geef ze met andere woorden een zingevend doel dat binnen de brede belangen van de samenleving als geheel ligt.
  De methode die daar voor in aanmerking komt is die van Alinsky’s People Organizations. Ik heb daar al eens een blog over gemaakt.
  Voor een verklaring van het fenomeen moet buurten bij de ontwikkelingspsychologie van adolescenten.
  Ik kan dat het best uitleggen met een voorbeeld. Op een terrasje in Polen ontmoetten wij twee jonge mensen. De een lerares de ander nog student. Al een paar jaar besteedden ze al hun vakanties aan missionering onder jongeren. Geen erg dankbaar werk, want regelmatig krijgen ze een glas bier over zich heen. Ze hadden banden met Radio Maria en waren actief in de anti-abortusbeweging. Hun opofferingsgezindheid, vastbeslotenheid en towijding zou binnen een andere ideologie terroristen van hen kunnen hebben gemaakt.
  Ze hebben een negatieve kijk op de wereld en zien in geloof de redding.
  Dat delen ze met radicale moslimjongeren die ook op hun beurt de lauwte, halfslachtigheid en vervlakking van de eigen islamitische gemeenschap veroordelen.
  Ze zijn bereid tot actie.
  Zo’n jongere ben ik trouwens ook geweest :), maar dat is weer een ander verhaal.
  Je term kroonjuwelen lijkt niet slecht gekozen,Reactie is geredigeerd

 3. Eline says:

  In dit stuk van jou vind ik zoveel draadjes (verbindende draadjes, hoor), om over na te denken. Aanbevolen!

 4. s.b. says:

  De Turkse en Marokkaanse jongeren die daar toevallig liepen, droegen geen hobbezakken of allesbedekkende sluiers, hij zag daar geen baardige gelovigen in lange gewaden, maar mensen "van deze tijd". Hij leidde uit dit schouwspel af dat de islamitische reformatie nabij is.
  Een gevaarlijke invalshoek; alsof de kleding werkelijk iets zegt over de mate van integratie. Een gereformeerde islam zal er ongetwijfeld anders uitzien dan onze religie’s; tot het punt dat die nog steeds onverenigbaar is met onze eigen cultuur. Bovendien gaat het in wezen niet om de islam maar om de islamitische *cultuur*, dus om de cultuur van heel andere continenten.
  Ik vind dat ook Simonis de boel misleidt; katholieken en protestanten zijn altijd inheems Nederlands geweest, daarom wel logisch dat die redelijk naast elkaar kunnen leven.
  @Peter:
  (Over evengelische christenen)Ze hebben een negatieve kijk op de wereld en zien in geloof de redding.
  Wat een onbenullige, speculatieve leuterkoek. Mensen als jij zetten telkens de boel op scherp door andere mensen de zwarte piet toe te spelen, en de werkelijke problemen niet te willen benoemen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s