Spaarnevreugd

fotoafgelopen weekend was het in haarlem (meer dan anders) open huis. we vierden de vaardagen (een soort van parade op en aan het water), het stad als podium, het jopen-bierenplezier-festival, en uiteraard deden we ook mee aan de open monumentendag. verder deed cor bakker iets met een vleugel aan de houtmarkt. er was ook een boekenmarkt aan de kade.

Ik kom er de laatste tijd niet meer zo vaak, op de boekenmarkt. Het aanbod is bij nadere beschouwing meer van hetzelfde en de vraagprijs slaat meestal nergens op.
Ik kom bovendien om in de boeken. Dat scheelt. En daarnaast: dat wat ik wil ligt er toch niet. Nederlandse romans liggen er, vertaalde romans, beduimelde, te dikke paperbacks met schreeuwende kaften, glimmende letters en goorgeel papier en zonder twijfel sigarettenas op één of meer pagina’s.
Kom dan maar eens om een Kant, Arendt of Foucault. Filosofie is er niet of nauwelijks.
Spinoza in ieder geval niet. Waar is hij eigenlijk wel? In het filosofiemagazine van deze maand. En (hoe kan het ook anders) de Spinozapagina van Kuunders (u treft een link aan de rechterzijde van dit blog). Kuunders maakt zich -terecht- kwaad. Spinoza komt namelijk niet voor in het filosofie-eindexamen (VWO): Strijd om Spinoza.

Baruch heeft nog steeds weinig vrienden, een negentigtal ondertekenaars van bovengenoemde aanklacht daargelaten. Er zal waarschijnlijk nog heel wat water door het Spaarne stromen voordat het werk van deze genius bij eenieder op de plank staat.

Advertisements
This entry was posted in oud-vkblog-2007-09. Bookmark the permalink.

2 Responses to Spaarnevreugd

  1. Eline says:

    Alleen je eerste zin vind ik al een aanbeveling waard. Ben het met je eens; onbegrijpelijk, dat Spinoza niet in het eindexamen voorkomt.
    Het volgende wil ik je, in een luchtiger setting, niet onthouden:Een vrijdenker was in discussie met een rabbijn over het geloof, het bestaan van G’d en de ziel: ‘De grote Spinoza heeft geschreven dat de mens op hetzelfde niveau staat en hetzelfde karakter heeft als een dier.’ De rebbe knikte beamend, haalde zijn schouders op en zei: ‘Ik kan me die woorden van Spinoza herinneren, maar één ding zoudt u mij misschien kunnen verklaren. Hoe komt het dat een dier nog nooit een Spinoza heeft voortgebracht?’
    Tailleur natuurlijk weer…

  2. sjaal says:

    @ Da’s schone humor.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s