Van As tot As

fotode ene sjaal is de andere niet. in den beginne was dit weblog voorzien van een stemmingenmeter. maar een tijdje later al niet meer. soms was sjaal vals gestemd. en dan heette ie ben. zo ook die éne keer toen sjaal over gerard van as schreef. de gedesillusioneerde van as had problemen met zijn fractieleider nawijn en hield het voor gezien in de tweede kamer. ik heb een tijd niets meer van hem gehoord, maar dat kan aan mij liggen. en vandaag trof ik plots zijn naam in een achterhoedediscussie op de lachende sjaal. een woordenwisseling tussen van as en zijn ex. parbleu.

Af en toe moet ik nog wel eens aan hem denken. Bijvoorbeeld als het over huizen gaat. Ik laat me er, net zoals het CPB, niet over uit. Maar ik erger me er aan kapot. Net zoals Gerard waarschijnlijk. Noem het de wet van de remmende welvaart. Een hel voor woningzoekenden.

 “In Nederland blijkt de ontwikkeling van huizenprijzen nauwelijks van invloed te zijn op het aantal woningen dat jaarlijks wordt gebouwd, of op de kwaliteit ervan. Dit is het gevolg van verschillende vormen van overheidsingrijpen op de woning- en de grondmarkt. Daarmee is dit overheidsbeleid een belangrijke verklarende factor achter de stijging van huizenprijzen in de afgelopen decennia.

De hoogte van huizenprijzen wordt bepaald door vraag en aanbod. De vraag naar woningen is in de afgelopen decennia fors toegenomen. Dit was het gevolg van de stijging van het gemiddelde huishoudeninkomen (mede door de toename van het aantal tweeverdieners), de daling van de hypotheekrente, demografische ontwikkelingen, de versoepeling van kredietverstrekking en verscheidene subsidies op wonen (m.n. huursubsidie en de hypotheekrenteaftrek). Deze toename had niet hoeven leiden tot een substantiële stijging van de huizenprijzen als het woningaanbod hier sterk op zou hebben gereageerd. Uit het onderzoek blijkt echter dat dit nauwelijks is gebeurd. Daarom is de toename van de woningvraag tot uitdrukking gekomen in een stijging van de huizenprijzen. Dit impliceert dat overheidsingrijpen in woning- en grondmarkten heeft bijgedragen aan deze prijsstijging.”


( persbericht CPB, 24. 5 september 2007)

Met andere woorden: je levert de verf in en je krijgt de kwast er voor terug.

Advertisements
This entry was posted in oud-vkblog-2007-09. Bookmark the permalink.

5 Responses to Van As tot As

 1. Helena says:

  Vreemd is het wel. De overheid heeft denk ik toch onvoldoende ingegrepen en ook onvoldoende invloed op projectontwikkelaars en zo.
  Bovendien worden er nog steeds kwalitatief slechte woningen gebouwd. Tegen een te hoge prijs ook.

 2. jacob hesseling says:

  In Nederland zijn in de afgelopen 60 jaren de huren en koopprijzen van woningen veel sneller gestegen dan de bouwkosten, de inflatie en de rente.
  Het aanbod van nieuwe woningen is daarbij zowel kwantitatief als kwalitatief bij de behoefte achtergebleven. Met name van af het moment dat het rijk de centrale bouwregie uit handen heeft gegeven en aan lagere overheden en de markt heeft overgelaten- in het midden van de jaren tachtig (na de brutering/ verzelfstandiging van de corporaties en afschaffing van de bouwsubsidies) is het geheel uit de hand gelopen. Meeste partijen hebben baat bij een krappe markt en hoge prijzen – onze groeiende welvaart in de laatste 10 a 15 jaren – maakt het mogelijk/ voorkomt dat daarbij (g)een kopersstaking uitbreekt. De tweeverdiener maakt in veel gevallen die koopstap toch nog mogelijk. Daar lijkt nu echter ook de rek uit te raken.Reactie is geredigeerd

 3. Mephisto says:

  Weet je wat mij laatst te binnen schoot?
  "Kosten Koper"
  Stel, ik koop een huis.
  Des vroegers zou dat voor levenslang zijn.
  Tegenwoordig is dat voor hooguit 10 jaar.
  Als ik na 5 jaar (toch redelijk voor een 2verdienend koppel?) mijn huis wil verkopen, moet ik minstens de K.K. eruit halen. En een beetje winst is ook welkom, om de rente van de hypotheek te dekken. 20% stijging is dan ook normaal over die periode. Normaal, los van winstwoekering.
  Dat betekent een inflatie van 3% per jaar!
  Vroeger bleef men wonen waar men zat, nu wil men na 5 jaar weer verkassen. En moet men dus 20% meer vragen om uit de kosten te komen. Een logisch gevolg van mobiliteit..
  De overheid is hier niet schuld aan; de overheid had moeten inzien dat K.K. een stuk omlaag moet om de prijsstijgingen in de hand te houden. Bijvoorbeeld. Maar dat soort privézaken wordt meestal over het hoofd gezien. Het is eenvoudiger om macro-economisch de overheid de beschuldigende vinger toe te wijzen en vervolgens het grootkapitaal (multinationals!) daarmee gelijk te geven..

 4. Johan HvD says:

  Nu ja, beste Sjaalman, aangezien ik geen eigen huis heb en er ook geen zal kopen, ben ik best wel bereid de kwast in ontvangst te nemen. Daarmee kan ik dan de opgeleverde huizen mee schoonvegen. Verf hoef ik niet, ik verf niet meer.

 5. Eline says:

  Voordat ik je nieuwste blog lees, eerst even bijlezen hier. Te zien wat er nog meer gebeurt in je leven. Je virtuele, op z’n minst. Realiseer me dat dat maar een deel is van wie je bent.
  Die kosten koper waar Mephisto over spreekt, die maken dat je in feite ik weet niet hoe lang in je huis moet blijven wonen, wil je quitte spelen. Zoals Mephisto terecht constateert. Terwijl de meeste mensen om de zoveel jaar van baan veranderen en iedereen weet hoe slecht al die files zijn voor het milieu (en hoe goed voor de overheidskas).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s