Boek Kopen?

fotoheb een oud boek besteld via internet. psst, niet doorvertellen. hij komt binnen en zij merkt er niets van. staat gewoon weer een boek in de kast als lief thuiskomt, maar dit boek is toevallig een eerste druk van de gedichten van jan arends met zijn handgeschreven naam op het schutblad, een persoonlijke boodschap en dat kost geld…. het boek is vanmiddag op de post gedaan door een antiquair in hilversum waar ik, toen ik er nog woonde, regelmatig kwam. maar nu niet, want ik woon tegenwoordig in haarlem. dus bestel ik een boek via internet.
Ik heb dit weekend nog een eerste druk van mijn verwant gekocht voor één euro op de Dreef te Haarlem, maar daar stond dan weer geen persoonlijke boodschap in, want het boekje was posthuum uitgebracht.

Even iets anders, wellicht aan dovemansoren gericht, maar goedbedoeld en oprecht. Een enkele getergde Volkskrantblogger -hetzij christen, islamiet, Jood, mensenmenner of welks meer- mag zich eraan warmen, en ik spoor haar of hem aan dat zeker te doen:

Tegen de ijdele oordeelvellingen der menschen: (ofwel
Thomas á Kempis’ zoete woorden aan een gestenigde ziel, Sj.)

Ik citeer:
"Mijn zoon!
Stel uw hart onwrikbaar op den Heer,
en vrees het oordeel der menschen niet.
wanneer uw geweten u rein en onschuldig verklaart.
Het is goed en zalig alzoo te lijden,
ook zal het niet zwaar vallen voor een ootmoedig hart,
dat meer op God dan op zichzelf vertrouwt,
Velen spraken, veel,
en verdienen daarom weinig geloof.
Maar ook allen te voldoen,
is niet wel mogelijk.
Ofschoon Paulus allen zocht te behagen in den Heer,
en alles werd, achtte hij het toch voor het minste,
door een menschelijk oordeel geoordeeld te worden.
Hij deed zoveel in hem was en zooveel hij vermocht,
voor de opbouwing en het heil van anderen,
maar daarmee kon hij toch niet verhinderen,
dat hij somwijlen van anderen geoordeeld en veracht werd.
Doch hij gaf het alles over aan God, die alles weet;
met geduld en nederigheid heeft hij zich gewapend
tegen den mond van hen, die kwaad van hem spraken,
tegen hun ijdele en leugenachtige bedenkselen,
en tegen de willekeurige geruchten, die zij over hem ronstrooiden.
Maar somtijds heeft hij geantwoord,
opdat door zijn stilzwijgen, de zwakken niet geërgerd zouden worden."

In de warme goedheid gedoopt verlaat ik U voor deze avond.
Met liefde, Sjaal.

Advertisements
This entry was posted in oud-vkblog-2007-07. Bookmark the permalink.

2 Responses to Boek Kopen?

 1. zinnen verzetten says:

  dat citaat, sjaal, dat citaat
  komt als geroepen
  dankjewel

 2. sjaal says:

  @ Zinnen,
  dan ben ik (vandaag) volmaakt gelukkig.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s