de Partij van de Bijzaak

fotoje kunt van de partij van de arbeid, afdeling amsterdam zuid-oost zeggen wat je wilt, maar niet dat het een saaie afdeling is. als het niet de stadsdeelvoorzitter is die het nieuws haalt omdat ze een politie- ontruiming een razzia noemt (wat natuurlijk geheel misplaatst is), dan is er wel ophef over een explosief groeiend ledenaantal voorafgaande aan de kieslijstbepaling. nu weer heeft de afdeling de landelijke media gehaald na onthullingen over de verzwegen betaalde nevenfuncties van enkele raadsleden.

In 1995 werden mijn toenmalige vriendin en ik actief bij deze bloeiende afdeling. Prem Radhakishun (toen nog hoofdzakelijk actief als advocaat) nam ons bij de hand en stelde ons voor aan bestuur en fractie. In korte tijd werden mijn vriendin en ik -zoals dat gaat- ingelijfd bij bestuur, werkgroepen en het vertegenwoordigend orgaan in de provincie. Ik begon er als (pragmatisch) idealist, maar beëindigde mijn lidmaatschap zes jaar later met een bittere afscheidsmail. De huidige fractievoorzitter heeft me –bij wijze van exitgesprek- nog wel eens een mailtje gestuurd met de vraag waarom ik de afdeling verliet, maar daarna bleef het doodstil.

Ergens tussenin die twee momenten raakte ik teleurgesteld in de politiek. Achteraf gezien lag dat vooral aan mijn te hoge verwachtingen, maar dat terzijde. Een afdeling die, dankzij een aanhoudende steun van het electoraat, vrijwel elke lokale stembusgang kon afsluiten met een positief resultaat, putte haar potentieel uit. Een enkel zwaargewicht verliet de deelraad voor de Kamer en het aantal zetels nam niet af. De partij vormde voor sommigen een opstapje voor een carrière buiten de politiek, anderen sloten zich bij deze invloedrijke partij aan om hun privé-belangen te kunnen behartigen. En op 28 juni j.l. ging de kogel door de kerk: op die dag presenteerde de rekenkamer het rapport “Subsidieverstrekking Zuidoost”.

Uit het rapport bleek dat "vijf PvdA-deelraadsleden zich in de periode 2004 tot en met 2006 schuldig hebben gemaakt aan belangenverstrengeling en dat vier van hen hier ook financieel voordeel uit haalden. Partijgenoot en wethouder Lodewijk Asscher, verwacht dat de lokale afdeling stappen onderneemt. Gebeurt dat niet dan zal het bestuur van de PvdA ingrijpen."(NRC, 30 juni)

De meesten die genoemd worden ken ik nog wel uit mijn bestuursperiode, stuk voor stuk loyale partijleden die zich hebben verkeken op regels en procedures.  De meeste actieve leden zetten zich veelvuldig in voor mens en samenleving. Dat is ook niet zo gek, want er is veel werk te verrichten en Amsterdam ZO is immers een bruisend stadsdeel en ook buiten de muren van het stadsdeelkantoor houdt het werk niet op. Stemmen voor een subsidie aan je eigen toko is niet verstandig of integer, maar het is toch jammer dat het nu zo moet gaan.

Met het (waarschijnlijke) vertrek van de beschuldigde deelraadsleden wordt de spoeling van actieve leden nóg dunner en het is de vraag of de gedupeerde afdeling nog wel in staat is alle haar toekomende deelraadbankjes te vullen. Politiek blijft (voor de meesten) toch slechts bijzaak. Of niet dan?

Advertisements
This entry was posted in oud-vkblog-2007-07. Bookmark the permalink.

3 Responses to de Partij van de Bijzaak

 1. Mephisto says:

  Klinkt als PS-toestanden in Wallonië.
  Daar hebben zij (Parti Socialiste) al sedert 30 jaar de absolute meerderheid. Mensen spelen daar vaak vriendjespolitiek uit lijfsbehoud: een job wordt na 20 jaar een 2e huid; die wil je niet verliezen door een verkiezingsnederlaag.
  Met als exemplarisch gevolg de corruptie in Charleroi, die maar niet lijkt te stoppen. 20 jaar wanbeleid roei je nu eenmaal niet zomaar uit. Elio Di Rupo doet zijn best, maar krijgt maar langzaam voet aan de grond..

 2. philip says:

  was het niet zo dat macht corrumpeert en absolute macht corrumpeert absoluut?

 3. ronald says:

  Gewoon partij van de allochtonen praktijken.we passen onze normen en waarden aan aan die uit afrika het midden oosten en suriname. dat is het gevolg van de politiek dat integratie van twee kanten moet komen. dit is de allochtone kant die nu aan bod komt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s