Sjaal op sterk water: zin(nelijk) genot

fotode enige reden dat veel mensen zich überhaupt nog voortplanten, is omdat seks zo heerlijk is en orgasmes zo goed voelen. niet omdat het zo’n prachtige ervaring is om zwanger te zijn.’ zei toenmalig fractieleider lousewies van der laan in 2004 een interview over religie met het algemeen dagblad (!)
d66-archief.

Van de drie zaken die volgens Baruch Spinoza de geest in beslag nemen zou het zinnelijk genot wel de meest geestbelastende kunnen zijn: "Wat het zingenot betreft, hierin blijft de ziel evenzeer bevangen als hadde zij in iets goeds bevrediging gevonden; waardoor zij grootelijks belemmerd wordt aan iets anders te denken. Na het genot volgt echter de diepste droefenis, welke, ook al houdt zij den geest niet langer gevangen, hem toch verwart en verlamt."

Spinoza koppelt diepe droefenis en geestelijke verwarring aan zinnelijk genot. Deze constatering van Spinoza karakteriseert naar mijn idee zijn levensbeschouwing (levensvisie) en duidt niet per se op een veroordeling van het zingenot. Het door de (vleselijke) lust doorbroken evenwicht van de ziel wordt hersteld met de terugkeer naar der ontnuchterende realiteit.

Het berouw volgt de zonde? Wellicht. Maar hoe hartveroverend is tegelijk de beschrijving van het vrouwelijk orgasme door de middeleeuwse kloosterlinge Hildegard von Bingen… een gevoel van hitte in de geest!
"Als een vrouw de liefde bedrijft met een man, brengt een gevoel van hitte in haar geest, dat een zinnelijk genot met zich mee brengt, de smaak van dat genot tijdens de daad over en roept de afgifte van het zaad van de man op. En als het zaad op zijn plaats is gevallen trekt die hevige hitte van haar geest het zaad naar zich toe en houdt het vast, en spoedig trekken de vrouwelijk organen zich samen, en alle delen die zich openen tijdens de menstruatie sluiten zich nu, op dezelfde manier waarop een sterke man iets in zijn vuist ingesloten kan houden."
(Hildegard von Bingen)

Waar deze twaalfde-eeuwse abdis zich nog onverbloemd uitlaat over seksualiteit is het met name in de (christelijke) kerk en in de vele jaren door deze kerk gedomineerde (zgn. Westerse) samenleving onderwerp van taboe geweest. Simon Vestdijk: "Onze geheele cultuur is tenslotte een product van sexueele verdringing, van de blinde en onbegreepen dwang, die wij ons in dit opzicht opleggen; "De verdringing der sexualiteit, oorspronkelijk barre noodzaak, eenerzijds om de antieke wereldbeschouwing uit het zadel te lichten, anderzijds om de aanstormende barbaren te temmen, is voor de Westersche mensch steeds de groote motor geweest bij het volbrengen van daden (van verovering en agressiviteit, opstanding en bevrijding, Sj.), die hem de vergoeding moesten geven voor wat hij te kort kwam." (uit de toekomst der religie, 1947). 
Volgens Vestdijk is er sprake van een verstoord evenwicht. Na een eeuwenlange maatschappelijke negatie van het seksuele volgt onvermijdelijk het moment van de overgave. 

Deze overgave wordt uiteindelijk door een deel van de eerste naoorlogse generatie beleefd en geduid als "Seksuele Revolutie". Maar is het beëindigen van de seksuele onderdrukking een omslag en gelijk aan een (seksuele) bevrijding?…en wat betekent deze "doorbraak" voor de geest?
(wordt vervolgd)

Sjaal draait: Eleni Mandel: Moonglow, Lamp Low

Advertisements
This entry was posted in oud-vkblog-2007-01. Bookmark the permalink.

8 Responses to Sjaal op sterk water: zin(nelijk) genot

 1. Jaap van Nieveld Goudriaen says:

  Voor veel mensen is seksualiteit nog steeds beladen. Ik heb een vrouw gekend die christelijk opgevoed was en had geleerd dat het genieten van seks héél fout is.
  Elke keer wanneer zij een orgasme kreeg begon ze luid te huilen.
  Wat een leed…

 2. sjaal says:

  @ Jaap, een mooie, maar droevigmakende illustratie van een kleine dood.

 3. k. van vulpen says:

  voor de geest haalt men
  tegenwoordig elders
  verruiming.

 4. Flaxorca says:

  Dat sex niet alleen voor voortplanting is, blijkt wel uit de sociale context waarin o.a. primaten sex gebruiken. Het feit dat ergens besloten werd dat het anders moest, betekend niet dat sexualiteit ook echt veranderd is, onderdrukt misschien maar het heeft er wel altijd in gezeten. Ben benieuwd naar het vervolg!

 5. Dunja says:

  ""Spinoza koppelt diepe droefenis en geestelijke verwarring aan zinnelijk genot""
  Spinoza zag het juist,daarom is seks zo vreselijk prettig na een ingrijpend verlies!
  Seks zet je denkwereld op zijn kop,je bevindt je in een labyrint,alleen met gevoel kom je eruit en dan volgt het orgasme als elixer.
  Ja,daarna kan het aanvoelen als een bad trip of niet.

 6. Dunja says:

  De passie van de vrouw werkt als een stimulans voor de man,hij voelt haar begeerte en dat verhoogt zijn lust.
  Goh,die Hilde in de Middeleeuwen..

 7. Dunja says:

  Mijn regels bij Isis waren een aanhef tot mijn vervolgstukje,maar ik ga niet tikken als er geen hond een bot erin ziet,dus de rest heb ik maar laten zitten,maar het komt erop neer dat het juist niet de goede manier van doen is als enkel lustbevrediging en macht de drijfveer is tot de sexuele motor,omdat je dan vast zit in een dwangmatige hunkering naar bevestiging,plezier en seks.

 8. Dunja says:

  We dienen als mens te kijken naar onze diepere drijfveren achter al die hoogst-persoonlijke keuzes:de honger naar veiligheid en directe behoeftenbevrediging.
  Daarom is het ook prachtig dat zij een beeld schets van een wachtend verlangen…zou zij het snappen?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s