Rijkdom

fotosjaal op sterk water

de wind is weer wat gaan liggen. de rust is weergekeerd in hoofd en hart. de hoogste tijd voor wat reflectie.
Wat beweegt ons zo anno 2007? Ik zal u een eindeloze opsomming besparen en beperk me tot het (discutabele) drietal  door Baruch de Spinoza ten tonele gevoerde aangelegenheden:

"Want de dingen die zich het meest doen gelden in het leven, en door de menschen, gelijk men uit hun daden kan opmaken, voor het hoogste goed worden gehouden, kunnen tot drie worden terug gebracht, te weten: rijkdom, eer en zingenot. Door deze drie wordt de geest dermate in beslag genomen, dat hij nagenoeg niet meer aan eenig ander goed kan denken."

Laten we vandaag bij de rijkdom beginnen. Onze geest wordt er (voor een redelijk deel) door in beslag genomen. Maar wat is nu rijkdom? Spinoza zelf:

"Door eer en rijkdom na te jagen wordt de geest niet minder afgeleid (dan door  zingenot, Sj), vooral waar deze slechts om hun zelfs wil gezocht worden, wijl dan voorondersteld wordt dat zijzelf hoogste goed zijn. (…) doch hoe meer men van beiden bezit, hoe meer de vreugde over hen toeneemt; en bijgevolg worden wij ook telkens meer er toe geprikkeld beide nog te vermeerderen. Wordt echter onze verwachting in een of ander geval bedrogen, zoo ontspringt hieruit alweer de diepste verslagenheid." Verhandeling over de verbetering des verstands

Rijkdom zelf leidt tot vreugde, maar het gebrek eraan kan ons verbitteren. Ik vraag me af of dat zo is. Is bijvoorbeeld economische groei bepalend voor ons geluksgevoel? Is er een duidelijk verband tussen het geluksgevoel en de kwantitatieve rijkdom die men vergaart? Of  is dit vergaren prettiger dan het behouden? Rijkdom. Houdt het ons nu echt bezig?

In een aanmatigend blog op de website van Elsevier door Simon Rozendal wordt gesteld dat: "Nederland ()er niet zo goed voor (staat). Landen als België en Frankrijk hebben ons in rijkdom ingehaald, de Partij voor de Dieren en de SP zijn een internationale aanfluiting (veel meer dan de LPF het ooit was)…" en de blogger citeert uit de publicatie de Ei en Spermarace (Matthew Cobb) dat : "Het contrast met de zeventiende eeuw niet groter (kon) zijn. Toen was Nederland (of eigenlijk de Republiek der Verenigde Nederlanden) een van de machtigste en invloedrijkste (en vooral rijkste! Sj) landen ter wereld." (Elsevier, 27 december 2006). Ja, rijkdom, houdt de geest bezig. De geest van sommigen althans.

Maar wat levert deze rijkdom dan op? Wat beweegt ons deze rijkdom te vergaren, te behouden en wat stimuleert anderen ons erom te benijden? Is rijkdom een doel op zich of toch een middel (bijvoorbeeld tot het bereiken van de hartelijkheid van onze medemens?)

(wordt vervolgd)

Advertisements
This entry was posted in oud-vkblog-2007-01. Bookmark the permalink.

3 Responses to Rijkdom

 1. Helena says:

  Belgie en Frankrijk zouden ons in rijkdom ingehaald hebben? Hanteert de heer Rozendal ook een definitie voor rijkdom?
  Rijkdom kan ook bestaan denk ik uit voldoende ruimte in een land. Het ligt er maar aan hoe je rijkdom definieert.
  Rijkdom vergaren.. als rijkdom geld is dan willen de meeste mensen geld hebben. Beleggen, sparen, winst.. geld geeft macht en aanzien!

 2. Klaverblad says:

  De vraag is: wat zijn nog authentieke naties? Wat kun je NL aanrekenen? We zijn opgegaan in Europa (Verdrag van Rome, 1957) en nu zijn we in de EU één van de kleinsten. We versmelten met andere culturen. Zie Romeinse Rijk dat een allegaartje van volken & culturen was. Uiteindelijk leidt het tot algeheel verval en totale desintegratie. Niet dat ik zo voor nationaliteiten ben, maar probeer het proces hier beknopt te analyseren.

 3. Flaxorca says:

  Tja, een goed voorbeeld hiervan is misschien wel Zweden. Dit land is goed op weg om ten onder te gaan aan zijn eigen succes…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s