Sjaaljournaal: het Oordeel

Begrijpen is een werkwoord. De weg naar begrip eindigt daar waar de regenboog de grond raakt. Een jaar geleden raakte ik in discussie met een inmiddels niet meer actieve Volkskrantblogger over religie en de islam in het bijzonder. “Geloof is waanzin” riep ik in het heetst van de strijd. Ik had er meteen spijt van. De blogger toonde begrip voor de woede onder moslims die was gewekt door het optreden van mensen als Ayaan Hirsi Magan en Theo van Gogh en hij oordeelde streng (afkeurend) over de twee. Ik vond dat jammer. In feite deed hij hezelfde waarvan hij hen betichtte: hij polariseerde.

Waar het begrip eindigt begint de waanzin, denk ik. Het is niet zozeer het geloof, maar het oordeel waar ik moeite mee heb. 

Een ode aan de twijfel.

Ik koester de bloggers die op zoek zijn, de worstelaars, de vragenstellers.

De blogger Harderman is er zo een. "Belangrijke stappen in mijn eigen geloofsontwikkeling zijn geweest de ontdekking, zo’n veertig jaar geleden, dat ‘bid en u zal gegeven worden’ niet waar is, althans: bij mij niet. Verder het, veel minder lang geleden, achter me laten van bijbel- zowel als Jezusverering. Langzaamaan heb ik begrepen dat ik me beter geen christen meer kan noemen, omdat beide vereringen deel uitmaken van het christendom en christenen mij veelal niet meer als hun ‘broeder’ kunnen zien. Ondanks dat vind ik dat er met het christendom niets mis is, althans zolang de individuele christen z’n geloof tot eenheid kan brengen met het eigen ik. Ik kan dat niet meer en daarin verschil ik. Voor mezelf echter weet ik dat ik in mijn geloofsontwikkeling alleen maar geloviger geworden ben en nu ook veel meer aan mijn geloven ontleen. (Harderman)

En in feite lees je eenzelfde overweging terug in de Verlatene van Carry van Bruggen (neen, geen Volkskrantblogger, maar zeker de moeite waard om hier te citeren)  “ Hij was vrolijk en gedienstig, een aangenaam mens om mee om te gaan, iemand die zich, argeloos en achteloos, nergens druk over maakt, zich goedig verbaast over het gewurm van anderen in zaken van politiek en ethiek, evengoed als in de naar zijn gevoel volstrekt onbelangrijke kwesties van bezit, stand, aanzien. Maar de opzichtige onverschilligheid, het los-van-het-aardse-gedoe der diepzinnige filosofen, die hun kleren verwaarlozen en hun ouders minachten, vond hij het stuitendst en het malst van allemaal.” (Carry van Bruggen, de Verlatene, 1937). 

Ook Denkwater noemt zichzelf een gelovige, een denkende. "Ik kan mij niet voorstellen dat alle niet-gelovige mensen hiertoe zijn gekomen door zélf na te denken. (…) Voor de meeste ongelovige mensen moet hun ongeloof niets meer zijn dan een vaag vermoeden, een donkere intuïtie of gewoon een keuze."( Denkwater, 13-12-2006)57 Neuronen, signalen en keuzen, Denkwater) . Maar wat, Denkwater, is er mis met een donkere intuïtie of een vaag vermoeden? 

Wat wens ik de koppigen en standvastigen onder ons toch graag een dagje naar de zee uit het gedicht van Alice. "De zee, hij neemt mij mee op golven van geluk." Alice

En laten we vooral genieten van het gedicht de Beweger van Jeg Synes. Want in de beweging schuilt het leven en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid.

Amen.

Welterusten

(foto’s: Sjaal)

Advertisements
This entry was posted in oud-vkblog-2006-12. Bookmark the permalink.

8 Responses to Sjaaljournaal: het Oordeel

 1. thera says:

  Nou Sjaalman, ik vind dat je werkelijk een mooie serie hebt gemaakt. Bedankt!

 2. Helena says:

  Mooi Sjaal! Wat apart dat je deze serie ‘Sjaaljournaal’ hebt ingedeeld in verschillende ‘rubrieken’. Complimenten!

 3. Johan says:

  Zoals vertrouwd, de Sjaaljournaalserie op zijn opperste Sjaal. Dat verbetert niemand en is ook niet nodig. Een heldere maar menselijke kijk op het leven.
  Warme groet,
  Johan

 4. anna says:

  Een mooie persoonlijke bijdrage Sjaal.
  Zelf geniet ik van de essays van Jan Oegema in Trouw, een paar weken geleden nog, over de "soloreligieuzen".
  Groet
  Anna

 5. Alice says:

  (Grijns!) wat een mooie bijdrage om te lezen zo op deze zondagmorgen :))
  ik vind dat je dat leuk doet, de combinatie webloggers en citaten van andere bekende ( maar voor mij minder bekende) schrijfers.
  enneuh, bedankt voor het compliment 🙂

 6. jopie says:

  mooi overzicht, dank u

 7. Bart says:

  Sjaal rulez :-))Graag gelezen…

 8. jacob hesseling says:

  geloof in een prachtige analyse, cq verbindende synthese: complimenten

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s