Democratie III, de minnaar

fotopersona, schootblog….

"Waarom sta ik in een strijd tussen allemaal en iedereen nu altijd alleen?" zei onze Sjaal eens in een redactievergadering. Ik benijd de man om zijn scherpe inzichten, maar beklaag hem om zijn gebrek aan zelfvertrouwen. We houden immers allemaal van hem.
Democratie dan maar. Wat is democratie nu eigenlijk en wat doen we er in Nederland mee? Dit was het onderwerp van mijn vorige twee blogs. In dit derde blog laat ik een democriticus uit de 19e eeuw aan het woord, Eduard Douwes Dekker, oftewel Multatuli (alias Sjaalman!).

"Het beslissen by meerderheid van stemmen is ‘t recht van den sterkste in der minne. Het beduidt: áls we vochten zouden wy winnen…laat ons ‘t vechten overslaan.
Dit stelsel ledt dus niet zoozeer tot waarheid als tot rust. Doch slechts voor ‘t oogenblik en palliatief. Want de leden der minderheid hebben meestal ‘t recht vóór zich, en zyn sterker, niet zoozeer uit besef van dat recht, als door meer geslotenheid en scherper prikkel tot inspaning. Wanneer de minderheid aangroeit tot meerderheid, verliest ze aan specifieke waarde wat ze wint in uitbreiding of aantal. Ze neemt alle fouten over van de verslagen tegenstanders die, op hun beurt weer, deugd scheppen uit nederlaag. 
De slotsom is treurig." (Multatuli, idee nr 7.)

Het kostte mij even moeite om te vatten wat deze grootmeester van het vrye woord bedoelde met zijn idee (idee 5 en vooral idee 9 vegen de vloer aan met de parlementaire democratie), maar de grondgedachte werd na enkele glazen rode wyn langzaam helder. De Vooruitgang is in de belevingswereld van de naamgever van mijn lagere school niet te danken aan de zwygzame massa, maar aan de doortastendheid van gekwalificeerde ideeënmanagers.
Dat is er één om mee te nemen, waarheen mag u zelf bepalen….

Advertisements
This entry was posted in oud-vkblog-2006-10. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s