De Spoken

foto[l]de internethumam…

Gewaardeerde Sjaal, de eenzaamheid zit volgens mij vooral in uw hoofd. Beminde vriend, kom maar snel weer terug. Bijgevoegd treft u een muzikaal kleinood, een nummer van een door u bewonderde artiest.

De Franse astronoom en geofysicus Camille Flammarion wijdde zich in zijn latere leven aan (para-)psychologische verschijnselen. Verschijningen van gestorvenen, stervenden en andere manifestaties van onverklaarden aard.
In zijn standaardwerk De Spookhuizen heeft Flammarion de volgende bijzondere gebeurtenis opgenomen:

" Miss K….streelde haar katje, dat op haar knieën zat, toen opeens het diertje onrustig werd, opstond, blies en een krommen rug zette, en teekenen van angst gaf. Toen bespeurde miss K…op een leuningstoel dicht bij haar een leelijk, gerimpeld oud wijf, dat kwaadaardige blikken naar haar wierp. De kat werd dol van angst en sprong, wanhopig tegen de deur op. De juffrouw schrok vreeselijk en riep om hulp. Haar moeder kwam toegeloopen. Het spook was verdwenen. Het was misschien vijf minuten lang zichtbaar geweest. Het schijnt dat vroeger in diezelfde kamer een oude vrouw zich opgehangen had."

En zo gaat Flammarion maar door. Eenzame dames die een nachtkus krijgen van hun overleden echtgenoot. Een ontdekkingsreiziger die na het uitblazen van zijn laatste adem aan het einde van de wereld zijn eenzame familielid persoonlijk konde doet van zijn overlijden, nog voordat de onheilstijding per telegram is gearriveerd. Een moeder die haar enige kind, een aan tyfus overleden dochter, in haar kamertje terugziet met een tevreden glimlach op haar asgrijze gezichtje. Zijn het mensen (laten we van bovenstaande kat voor het gemak aannemen dat het beest was geschrokken door de reactie van Miss K. en niet was gefixeerd door de verschijning van een onstoffelijk oud wijf)  met een uitmuntend waarnemingsvermogen? Of juist niet? De verschijningen openbaren zich daar waar men leegte verwacht.
Sommige leegtes moeten gevuld worden. Misschien zijn bovengenoemde waarnemingen wel uit nood geboren.

"De noodzakelijkheid is God. Meer weet ik van God niet te zeggen. Het spijt me." (Idee No.32, Multatuli).

Wel, waarachtig!

Met liefde, Uw IH.

Advertisements
This entry was posted in oud-vkblog-2006-09. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s