De Gestorvene


Kent u dat? Met tegenzin naar het werk. In de bloei van uw leven brengt u uw dagen door als loonarbeider. Het is niet zozeer het werk, maar het dagelijkse ritueel van bed-op tot bed-in. En dan een weekend ertussen om te voorkomen dat u het bed helemaal nooit meer uit komt.

"Een week lang richt het CNV alle aandacht op de noodzaak van Plezier in Werk. Verschillende activiteiten om het werkplezier van werknemers in Nederland, te vergroten staan daarvoor op het programma. ‘Want’, benadrukt CNV-voorzitter René Paas die vandaag het startschot voor deze Plezier-in-Werk-week heeft gegeven, ‘het plezier dat mensen nog in hun werk hebben, staat danig onder druk. (…)"

U bent dus niet de enige. De dagelijkse file staat er vol mee. En dat zwaarmoedige volk in de trein in de ochtenspits is er al evenmin van gevrijwaard. Ook zij, lieve lezer, slepen zich voort.

"De Plezier-in-Werk-week is dan ook bewust ná de zomervakantie gepland, omdat het blijkt dat veel mensen in hun vakantie afstand nemen van de dagelijkse hectiek en daardoor gaan nadenken over wat ze verwachten in het leven. Paas: ‘Dat nadenken hoeft niet altijd te leiden tot verandering van baan of zelfs beroep, maar het kan mensen er wel toe bewegen hun eigen baan plezieriger of zinvoller proberen te maken. Daarvoor zijn echter wel randvoorwaarden nodig. Wij gaan ons daarvoor ongelooflijk hard maken, zowel in cao-onderhandelingen als in de polder.’
Bron: CNV plezier in werk, 11-9-2006

Dus, waarde lotgenoot, gaan wij ons hard maken…ja, gaan wij ons HARD maken om te doen wat we altijd doen. We polderen maar wat aan en geven onze toekomst een zwengel of een zwaai. 

Uiteindelijk hebben we daar natuurlijk helemaal geen behoefte aan en is het de sleur die ons leven zo zwaar maakt. Het stramien. De nutteloosheid van het werk. Een kwestie van onwil, onmacht en/of onkunde, of anderszins *(kruis aan). Ik ken redelijk veel mensen die twijfelen aan de zin des bestaans. Het aantal twijfelaars aan de zin van de arbeid is ongetwijfeld een veelvoud daarvan. 
Mensen die zich willen hard maken voor de randvoorwaarden in cao-onderhandelingen én in de polder….die zijn goud geld waard.

Advertisements
This entry was posted in oud-vkblog-2006-09. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s