Van de Partij

foto"de kiesraad heeft 18 namen van nieuwe politieke partijen geregistreerd. deze partijen kunnen, naast de al 56 bestaande geregistreerde aanduidingen, onder deze naam deelnemen aan de verkiezingen voor de tweede kamer op 22 november a.s. het aantal registraties komt daarmee op 74 politieke partijen.

De nieuw geregistreerde namen zijn: 

Nederland pro Deo
Hedy Parcherie
Hamers Herstelt Holland Partij
LRVP- het Zeteltje
PVN- Partij voor Nederland
EénNL
NEDERLANDSE KLOKKENLUIDERS PARTIJ (NKP)
Partij voor de Jongeren
Ad Bos Collectief
online-politiek.nl
PARTIJ voor Innovatie en Moderniteit
Groen Vrij Internet Partij
Het Kiezers Collectief
Nieuwe Toekomst Partij
SMP
Tamara’s Open Partij
Liberaal Democratische Partij
Ruim baan voor Nederland" ((PB Kiesraad, 6 september))

Geen Revolutionaire Partij Nederland (RPN), Uw Lijst, Islam Democraten (ID!) of Financieel Gedupeerden op de lijst. Maar Tamara mag meedoen en Hamers, Ad en Hedy ook. De Verdoemden en de Hellevaarders hebben geen aanvraag ingediend. Collectieven met namen, enkelingen met namen. 
Maar dan: bovenstaande lijst laat aan duidelijkheid te wensen over. Welk volk houdt zich schuil achter deze namen? Van extreem onsympathiek tot ontwapenend en altruïstisch. Wel delen ze -getuige hun aanmelding- het idee dat Neerlands kiesstelsel de mogelijkheid biedt om bepaalde zaken te realiseren. Een toenemend aantal partijen raakt in gevecht om één of meer zetels in het parlement. In 2003 en 2002 stonden er nog 45 op de lijst geregistreerd, anno 2006 doen we het met niet minder dan 74. Uiteindelijk haakt de meerderheid af. In 2003 verschenen er uiteindelijk slechts 18 lijsten op het stemformulier (-computer).

Het is fijn dat er rond verkiezingstijd nog zoveel aandacht is voor het spel van de politiek. Het is jammer dat buiten verkiezingstijd de wil tot verandering niet kan worden omgezet in de macht om te veranderen. Een enkele debatvaardige intellectueel daargelaten is het de meeste kamerleden niet gegund de politieke discussie te leiden of te beïnvloeden. Wie wel kan en ook wil is kwetsbaar. Wie wel kan, maar niet wil is overdreven goed ingeburgerd…. de overigen zijn geprivilegieerde onkundigen.

Advertisements
This entry was posted in oud-vkblog-2006-09. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s