Participeer!

fotoneerlands meest invloedrijke adviesraad, de ser, zet in op arbeidsparticipatie. gisteren presenteerde de raad een ontwerpadvies over het sociaal-economisch beleid op de middellange termijn. 

Ik citeer uit het persbericht: "De SER roept het komende kabinet op om serieus werk te maken van een activerende participatiemaatschappij waarin iedereen naar vermogen meedoet. Dit vereist stevige investeringen in mensen en ruimte voor ondernemerschap. Hierdoor kunnen economische kansen worden benut en kan de sociale cohesie worden verbeterd. De partijen in de SER willen zich ook zelf vastleggen op concrete participatiedoelstellingen die substantieel hoger liggen dan de arbeidsdeelname die ontstaat bij ongewijzigd beleid. Dit ambitieuze participatiebeleid is volgens de raad een heel belangrijke manier om de inkomensbescherming van kwetsbare groepen zeker te stellen en de kosten van de vergrijzing op te vangen. Verhoging van de AOW-leeftijd is de komende kabinetsperiode volgens de SER niet nodig. Dat geldt ook voor veranderingen van de hypotheekrenteaftrek. Wel pleit de raad voor een compensatie voor de oplopende zorgkosten voor werkgevers en huishoudens" (persbericht SER, 30 augustus). 

Nederland is nog lang niet af en de groei is niet optimaal. We moeten blijven presteren en als dat niet lukt kunnen we ons hoofd niet boven water houden. Toch? We participeren ons suf en krijgen het karwei maar niet af. De economie van ons land van onverdiende welvaart floreert, maar niet voldoende… want we willen toch steeds meer? 

En hoe zit het eigenlijk met de participatie in het huishouden? In de mantelzorg? In de zelfontplooing, hoe zit het met onze participatie in de liefde? Participeren we nog wel in de gezelligheid? …in de wijsheid en in het geluk van alledag?

Ik verlang vurig naar een advies van de Participatieraad. Kan bijna niet wachten.

Advertisements
This entry was posted in oud-vkblog-2006-08. Bookmark the permalink.

2 Responses to Participeer!

  1. Harald Paterek says:

    Ik snap je cynisme wel. We participeren wel, maar niet (voldoende) in de zaken waarin de SER ons wil zien participeren. Alleen de SER vraagt dat niet voor niets. We willen graag een goede gezondheidszorg, sociale voorzieningen, wegen, etc. En dat kan alleen als we daar geld voor hebben. En dat geld krijgen we vooral door te participeren in de arbeidsmarkt.

  2. sjaalman says:

    @ Beste Harald,
    ik mis een kosten- en batenanalyse in het geheel. De veronderstelling dat meer arbeidsparticipatie per saldo meer oplevert is onjuist. Deeltijdarbeiders zijn grosso modo ook productiever in het aantal gewerkte uren dan hun voltijdcollega’s (bijvoorbeeld). Bovenstaande SER-aanbevelingen hanteren een kwantitatieve standaard. Da’s jammer.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s