identificeer! maar waarom eigenlijk?

foto"het cbp krijgt veel vragen van burgers en journalisten over het verzoek van banken aan hun cliënten om zich te identificeren, met name over het scannen van het identiteitsbewijs. al in september 2005 heeft het cbp de nederlandse vereniging van banken verzocht helder en duidelijk te communiceren richting klanten wat de consequenties zijn van de naleving van de wet identificatie bij dienstverlening. de wet bescherming persoonsgegevens verplicht organisaties die persoonsgegevens willen verzamelen en gebruiken om de betrokken personen daar vooraf goed over te informeren. het cbp moet tot zijn spijt vaststellen dat dit, blijkens de vele vragen die hij krijgt, onvoldoende effectief is gebeurd."

"De WID verplicht banken niet een kopie of scan te maken van het legitimatiebewijs van hun klanten, maar op grond van de Algemene Wet Rijksbelastingen (AWR) zijn banken verplicht om een afschrift (onder afschrift kan redelijkerwijze ook verstaan worden het maken van een kopie of een scan) van het identiteitsbewijs van hun klanten op te nemen in hun administratie." (nieuwsbrief CPB, 29 augustus).

Over wat er met onze persoonsgegevens gebeurt, bekommeren we ons in afnemende mate. Nog niet eens zo gek lang geleden werd een identificatieplicht streng van de hand gewezen. Het verplicht dragen van een identiteitspapier riep herinneringen op aan NAZI-Duitsland en was dus uit den boze. Tegenwoordig is bij iedere financiële transactie van formaat een ID verplicht en wordt het niet op zak hebben van een ID-kaart, paspoort of rijbewijs beboet. Een bank neemt niet eens de moeite om uit te leggen waarom er wordt gevraagd , naar een kopie van een rechtsgeldig document met daarin de voornamen, geboortedatum, adres en woonplaats van haar klant. Waar maak je je druk om. Een bank is toch betrouwbaar? 
Misschien.
Het is vooral de onverschilligheid die me zorgen baart.

Advertisements
This entry was posted in oud-vkblog-2006-08. Bookmark the permalink.

2 Responses to identificeer! maar waarom eigenlijk?

 1. Jaap van Nieveld Goudriaen says:

  Ik heb tijden geleden ook al enkele verzoeken van mijn bank gehad om langs te komen met een geldig identiteitsbewijs, maar heb daar tot nu toe niet aan voldaan.
  Ik wil graag de dag meemaken waarop de bank zegt dat ik geen geld meer kan opnemen omdat men niet weet wie ik ben. Dat lijkt me een interessant juridisch probleem en wellicht schept de oplossing een presedent. :-))

 2. anoniem says:

  In hetr kader van de oorlog van de Vs tegen zichzelf moet de VS inzicht in alles hebben, en als brave VS satelliet doen we daar aan mee, ook als de VS die gegevens vooral gebruikt voor concurrentievervalsing, zoals al bleek uit Airbus Boeing concurrentie.
  Big Ears staat nog steeds in het Friese Kollum, alle transatlantisch verkeer wordt daar uit de lucht geplukt.
  Wij hebben de huur van het terrein nog niet opgezegd, overigens ook de diplomatieke betrekkingen met Israel niet verbroken.
  Dit land heeft ons de politietelefoontap systemen geleverd, en onderhoudt die ook, hebreeuws sprekende technici met hebreeuwse toetsenborden.
  De Hoge Raad draaide de veroordeling van een Turkse Koerdische meneer met Nederlandse nationaliteit tot zeven jaar, terug, vrijspraak, nadat was aangetoond dat met de opnamen, het enige bewijs, was geknoeid.
  De Turk had voor de Turkse geheime dienst gewerkt, er zijn (waren, Israel steunt de Koerden, in de poging Irak in drie stukken te splitsen) nauwe banden tussen de Turkse geheime dienst en Mossad.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s