Geest

foto"ook kocht hij een stel witte dassen,
En de wereld riep er van,
Hoe hij zich van een zondaar bekeerd had,
tot een braaf en fatsoenlijk man." (Piet Paaltjens, drie studentjes, 1853)

Sweet freedom, now what? Terug naar de muziek.
Mijn lieve organiste sprak op onze laatste avond samen van de improvisatie. We droomden weg bij de geest van Garvey van Max Roach door Paul Plimley, Lisle Ellis en Joe McPhee. 
Improvisatie. 
Voor sommige hemelbestormers bestaat deze uit nootverslindende agressie.

Maar wie bekommert zich nog om de stilte tussen de muziek?
De rust voor en na de toon.

De droom.

We zijn vrij….maar wat doen we ermee?

29 juli. Heilige Martha, maagd.
Zuster van Maria Magdalena en van Lazarus, leefde Martha te Bethanië in heilige eenvoudigheid en plichtsbetrachting en mocht meermalen als gast den God-mensch in haar huis begroeten. Naar de legende wil, trok zij, na de Hemelvaart, met Lazarus en hare zuster naar het Zuiden van Gallië, en stierf aldaar op zeer hoogen leeftijd, in de omstreken van Marseille.

Advertisements
This entry was posted in oud-vkblog-2006-07. Bookmark the permalink.

2 Responses to Geest

  1. hannie says:

    Wat een bijzondere foto Sjaal!

  2. Henk van Leuken says:

    En wij maar denken dat Martha maagd was omdat ze bij lazerus was, maar dan weten wij wel hoe dat komt.
    Want als we de vraag beantwoorden hoe hij Lazerus werd? Dan weten we ook waarom Martha maagd bleef.
    Gegroet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s