Het is…de Economie!

fotohet verkiezingskabinet, het minderheidskabinet, oftewel het kabinet balkenende iii is vrijdag beëdigd en behendig door de kamer geloodst. na de korte vertoning kon er een nova worden ingelast waarin de kersverse minister van economische zaken joop wijn zijn visie op het economisch herstel van het land presenteerde. zonder in detail te treden roemde wijn de bijdrage van het kabinet balkenende ii aan het economisch herstel. om de vruchten van de economische bloei te kunnen plukken zou de belastingwet nog voor 1 januari 2007 door de kamers moeten zijn gejast.

Zijn tafelgenoot, de eveneens kersverse VVD-minister Nicolaï hield zich in. Zeker toen door CDA’er Wijn het zogenoemde falen van paars te berde werd gebracht. Maar ok, Wijn sprak zichzelf naar de onsterfelijkheid met zijn fabuleuze wetsvoorstel (Werken aan winst, Ministerie van Financiën ,en de resultaatgebieden: VPB 2007).

In het wetsvoorstel wordt voorgesteld om het inkomen van ondernemers die inkomstenbelasting betalen, voor 9% vrij te stellen. Effect van dit wetsvoorstel is dat het midden- en kleinbedrijf en het grootbedrijf in gelijke mate lastenverlichting krijgen. De belasting van 25% op uitbetaalde dividenden gaat omlaag naar 15%. Dit wordt ook voorgesteld in het wetsvoorstel ‘Werken aan winst’. Een lagere dividendbelasting en daling van de tarieven in de winstbelastingen verbeteren het vestigingsklimaat.” De oud-staatssecretaris van financiën presenteerde ‘zijn wetsvoorstel in zijn televisie-optreden van vrijdagavond als een spectaculaire maatregel. De verwachtingen zijn hoog. En toch blijft het een besteding die onder een ander kabinet niet zo vanzelfsprekend zou zijn. Lastenverlichting ter stimulering van het ondernemersklimaat en “daarmee dus voor de werkgelegenheid”. Het is de vraag of de lastenverlichting automatisch leidt tot een toename van de werkgelegenheid. Het is een onterechte aanname. Het vrijgekomen geld kan door ondernemers ook voor andere doelen worden aangewend. Of niet, als de economische verwachtingen gunstig blijven (beleggingen). Een stijging van de rente zou ook nog roet in het eten kunnen gooien, maar dat terzijde.

Goed, er volgden geen kritische vragen van het duo Pauw en Mingele, dus de goede zaak was neergezet.

De Volkskrant berichtte op de voorpagina dat wat de avond ervoor live op televisie was te volgen, inclusief de reacties van Bos, Halsema en Zalm aan de goedlachse Ferry Mingele. Een “positivistische” premier startte zijn campagne met een missionair kabinet.

Ik verbaas me nog steeds over het gemak waarmee de werkelijkheid door de heren en dames politici en journalisten kan worden neergezet. Het is tekenend voor de politieke cultuur van dit moment. Politiek klopt zich op de borst voor behaalde economische groei. Groei waar het geen greep (wel zicht!) op heeft. Maar de groei wordt wel ingezet in de campagne, zover is nu al duidelijk.

De kloof tussen economie en burger is sinds de realisering van de Europese monetaire eenwording (gemeenschappelijk monetair beleid onder de verantwoordelijkheid van de Europese Centrale Bank-ECB) alleen maar gegroeid. Wat gebeurt er als bankdirecteuren en het ECB-bestuur 3 augustus de rente met een kwartpunt verhoogt? En wat betekent een renteverhoging in combinatie met de Belastingwet van Wijn/Zalm? Gaat het bedrijfsleven  beleggen of investeren met het geld dat vrijkomt als de belastingtarieven worden verlaagd? Ach, economie is al lang niet meer een zaak van vraag en aanbod (lees voor de grap eens het uitzonderlijk heldere artikel van Rolf Schöndorf en Jan Pleus. De eerste politicus die dat wil toegeven moet nog opstaan.

Advertisements
This entry was posted in oud-vkblog-2006-07. Bookmark the permalink.

12 Responses to Het is…de Economie!

 1. Leo says:

  Economische groei wordt veroorzaakt en bespoedigd door meerdere factoren. Er zijn variabelen waar een kabinet weinig aan kan doen: de olieprijs, de koers van de dollar, de omvang van de internationale handel en sinds kort het Europese rentetarief.
  Maar er zijn ook factoren waar een kabinet wel invloed op heeft. Een darvan is de hoogte van de belastingen. Uit het verleden is gebleken dat hoge belastingen slecht zijn voor de bedrijvigheid. Consumenten besteden minder en bedrijven stellen investeringsbeslissingen uit. Want geld uitgeven aan productiemiddelen doe je alleen wanneer je verwacht een bepaald rendement te halen.
  De tarieven van de twee belastingen die je hier noemt, de belasting aanmerkeling belang (AB) en de vennootschapsbelasting (VPB) liggen Europees gezien vrij hoog. Omdat bedrijven steeds meer internationaal opereren ligt het dan voor de hand om beide tarieven te verlagen. Dat is gunstig voor de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven. En dus voor de vaderlandse economie. Dan kunnen de lonen stijgen en -dat moet Sjaalman aanspreken- ook de uitkeringen.
  Een slimme beslissing dus van dit kabinet.

 2. sjaalman says:

  @ Leo, en daar gaan we weer, want de genoemde verlagingen resulteren niet automatisch in de door jou genoemde lonenstijgingen.
  Het is een optie. Niet meer, niet minder. Als het geld wordt aangewend voor lastenverlichting is het uitgegeven geld. Geld waar een andere meerderheid wellicht anders over beslist. Een beslissing die dus beter over de verkiezingen heen had kunnen worden getild.
  Wat is er trouwens mis met de bestedingen van de Nederlandse consument op dit moment?

 3. Terracidus says:

  Oormerken, dat soort meevallertjes voor ondernemers. Zou dat helpen? (Sorry, ik weet niets van economie..) Django in ieder geval handhaven: lekker muziekje!
  Groetend,
  T.

 4. Henk van Leuken says:

  Prima informatie geachte sjaalman,
  Maar u dacht toch niet dat economie enkel om geld en inversteren van enkelen gaat. Economie begint bij individueel gedrag. Voor het gedrag is markt, en vervolgens wordt uitgemaakt wat voor gedrag het meeste oplevert aan geld of aan macht in die mierenhoop van gedrag. VVD principe. En het rentmeesterschap bij het CDA is verworden tot een schoteldoek die de kruimels bij elkaar veegt.
  Van dat type macht valt dan ook geen reikende hand te verwachten voor de alsmaar armer wordende ouderen. Mits ze natuurlijk op 22 november de juiste keuze maken en zich niet laten paaien, met een zak Sint en Pieter taaien.

 5. Leo says:

  @ Van Leuken
  Je hebt het over de alsmaar armer wordende ouderen. Als ik de inkomensplaatjes van het CBS- gecorrigeerd voor inflatie- met elkaar vergelijk dan zie ik dat de ouderen steeds rijker aan het worden zijn. Vergelijk 2005 maar eens met 1980 en je ziet enorme verschillen.
  Dus, waar baseert u uw stelling op dat ouderen steeds armer worden?

 6. Leo says:

  @ Sjaalman
  De kritiek -van linkse partijen- was juist dat Balkenende een te zuinig beleid voerde. De economie moest meer worden gestimuleerd. JP en Zalm hebben daar naar geluisterd en nu is het weer niet goed…..
  Het verlagen van belastingen is een manier om de economische groei aan te zwengelen. Die groei is inderdaad afhankelijk van meer factoren. Als het tegenzit met de olieprijs of de internationale handel, dan kan dit de economische groei afremmen. Maar dan nog zal die groei hoger zijn dan in het geval van hoge belastingen.
  Er zijn alternatieven. Je kunt meer geld uitgeven aan bijvoorbeeld het onderwijs. Dat is afgelopen twintig jaar ruimschoots gedaan, het geld dat naar scholen, universiteiten en onderzoek etc ging is in die periode verdubbeld. Maar met weinig resultaat, want de prestaties in het onderwijs zijn niet verbeterd. Veel van die extra uitgaven verdween in een bodemloze put.
  Dan lijkt lastenverlichting toch een veel betere optie.

 7. sjaalman says:

  @ Leo, "het verlagen van belastingen is een manier om de economische groei aan te zwengelen." Kan, is een mogelijkheid. Maar hoe het geld wordt aangewend blijft in het midden. De meeste bedrijven houden de personele lasten het liefst zo laag mogelijk, dus meer of beter betaald personeel is zeker geen vanzelfsprekendheid.
  Een relatie die door Joop Wijn wel wordt gelegd. Hij loopt vooruit op een "spectaculaire groei". Zo’n uitspraak doet het goed in verkiezingstijd. Ik zie liever een minister die met beide benen op de grond blijft staan. Ongeacht politieke kleur.

 8. Leo says:

  @ Sjaalman
  De meeste bedrijven neigen naar expansie, en dat doe je vooral met extra personeel.
  Vergeet niet dat de belastingmaatregelen erg gunstig uitpakken voor het midden- en kleinbedrijf, en dat deel van het bedrijfsleven is dat de afgelopen tien jaar de grote banenmotor geweest.

 9. sjaalman says:

  @ misschien moet ik volgend jaar ook maar voor mezelf beginnen Leo ;D

 10. Henk van Leuken says:

  @ Leo,
  op de wet van de communicerende vaten.
  Gegroet.

 11. Leo says:

  @ Sjaalman
  Het handigste is een vast contract ergens voor 20 uur in de week. Dan heb je via je werkgever al je verzekeringen geregeld. Daarnaast klus je bij met je eigen bedrijfje. Kom je in aanmerking voor zelfstandigenafrek, starterssubsidie etc… Wel goed je bonnetjes bewaren!

 12. sjaalman says:

  @ Leo, goede tip, het overwegen zeker waard!
  dank je!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s