Beeldvorming en onbegrip

fotoweet u het nog?

‘De kogel kwam van links’, zei Peter Langendam, de voorzitter van de Lijst Pim Fortuyn, vandaag in het Parool. Hij blijft erbij dat Melkert, Rosenmöller en andere politieke tegenstanders van Fortuyn verantwoordelijk zijn voor de negatieve sfeer die wel eens bijgedragen zou kunnen hebben aan de moord op Pim Fortuyn. Politiek Den Haag reageert onthutst op de uitspraken. Reacties van onder meer premier Kok, VVD-lijsttrekker Hans Dijkstal, CDA’er Hans van den Broek en journalist Marcel van Dam.": (Bron: Nova)

Reactionair Nederland sloeg terug. Alle totdantoe opgekropte frustraties over links konden nu eindelijk worden geuit.  Het was een tijd van zwarte lijsten, onredelijkheid, intolerantie. Juist in dat klimaat kwam Jan Peter Balkenende aan de bak. Hij deed geen moeite om de negatieve tendensen te temperen en hield zijn kruit droog voor na de geplande breuk met de LPF. 
De premier lanceerde zijn normen en waarden-festival. En zette al zijn geld in op repressief beleid. De deur ging op slot. 
Wat het kabinet niet bood was allesbehalve een rooskleurig vooruitzicht. Niet voor ondernemers, want de regelzucht bleef onverminderd van kracht, niet voor vluchtelingen, want voor hen was geen plaats. Ook niet voor de modale inkomens. Tegenvallende salarisstroken en een toegenomen administratieve last (die met dank aan de BD nog redelijk is te overzien). Ik geloof dat de bovenmodale offers nog redelijk beperkt zijn gebleven.
De laatste tijd hield het kabinet zich bezig met het oogsten van successen. Ik vraag me af hoe dit kabinet de successen zou willen oogsten. Waar komen de successen terecht? Hoe zit het eigenlijk met het werkgelegenheidsbeleid? Wat heeft het kabinet nu werkelijk gepresteerd? Of liggen de successen in het zaaien van verdeeldheid en angst, waar de LPF in 2002 zo vrolijk mee begon?

De kogel was afkomstig van een wapen, genaamd ‘onbegrip’. En dit onbegrip is juist bij rechts ruim voorradig. Helaas, want begrip is onontbeerlijk voor  succesvol kabinetsbeleid.
Werkelijk succes zal een rechts kabinet dus nooit kunnen oogsten.

Advertisements
This entry was posted in oud-vkblog-2006-06. Bookmark the permalink.

5 Responses to Beeldvorming en onbegrip

 1. Leo says:

  @ Sjaalman
  Je overdrijft ontzettend met je stuk. Ik noem een paar voorbeelden:
  Het normen en waardendebat van Balkenende was zo slecht nog niet. Nederland is aanhet verhufteren. Iedereen is assertief, iedereen heeft een grote bek, iedereen wil respect en niemand kan meer incasseren. JP ziet dit probleem haarscherp en wil/wilde hier een debat over. Heel actueel.
  Jij spreekt over ‘repressie’, volgens mij gaat het meer over het handhaven van wetten en regels. Lijkt me niets mis mee.
  Dat ons land op slot is gegaan voor vluchtelingen -zoals jij min of meer beweert- is ook niet waar. Het aantal asielaanvragen stijgt al weer en Nederland neemt relatief gezien -klein landje met slechts 16 miljoen inwoners- erg veel vluchtelingen op. De cijfers weerspreken dus jouw bewering.
  Met de werkgelegendheid gaat het crescendo, het aantal mensen met een werkloosheidsuitkering daalt drastisch. Hun aantal ligt nu iets boven de 300 duizend, maar zal volgend jaar tot 250 duizend dalen. Balkenende heeft een verstandig economisch beleid gevoerd en dat werpt zijn vruchten af. Zie bijvoorbeeld de toename van de koopkracht, zie de lage inflatie (ruim beneden de 2 procent) en zie de groei van de werkgelegenheid.
  Jouw betoog is meer op emoties gebaseerd dan op feiten. Je speelt in op de onderbuikgevoelens van medeblogers en daarmee doe je precies wat je de ‘reactionaire krachten’ verwijt: namelijk het zaaien van angst.

 2. sjaalman says:

  @ dag Leo, het normen- en waardendebat was een farce. Met meer blauw op straat is de criminaliteit niet afgenomen (cijfers).
  "Jij spreekt over ‘repressie’, volgens mij gaat het meer over het handhaven van wetten en regels. Niks mis mee" Wel als de regels onredelijk zijn. Aantal asielaanvragen fluctureert sterk. De stijging in de tweede helft van 2005 werd geweten aan het aantal 14-1 bezwaren. En met een stijging zou- gezien de door jou genoemde vergrijzing- niet bezwaarlijk zijn. In een eerder blog constateerde ik nog een afname van de bevolkingsaanwas.
  Om de afname van de werkloosheid te koppelen aan het beleid van ons kabinet is wat kort door de bocht. Balkenende staat nu niet bekend om zijn actieve werkgelenheidsbeleid.
  Uiteraard is mijn betoog vooral op emoties gebaseerd. Wie raakt er nu niet geemotioneerd met zo’n rotkabinet?…Maar ik houd de cijfers ook in het oog, sterker…da;s mijn vak ; ).
  Wie is bang voor een open, actieve samenleving waarin er plaats én waardering is voor iedereen?
  Groet, sjaal (ik ga nu even de afwas doen, zie je later).

 3. albert van der vliet says:

  Is het je vak om geëmotioneerd te raken door het gevallen rotkabinet. Dan zal je wel werkloos zijn, wat niet zo vreemd is gezien de gebrek aan samenhang in je teksten.
  "In een eerder blog constateerde ik nog een afname van de bevolkingsaanwas." Echt een uitspraak om jezelf te citeren en een aanbeveling te krijgen van GJB.

 4. sjaalman says:

  @ Beste Albert,
  Ooit gehoord van stagnerende of zelfs afnemende groei? Om dan helemaal compleet te zijn:
  "De tijden lijken te zijn veranderd, het CBS constateert een vertrekoverschot vanaf 2003. “Nederland is het enige West-Europese land waaruit meer mensen vertrekken dan er binnenkomen. In 2005 verlieten 121 duizend personen ons land, het hoogste aantal ooit."
  Ben benieuwd wat je bedoelt met gebrek aan samenhang, misschien voldoet bovenstaande niet geheel aan jouw beleving van de werkelijkheid.

 5. Helena says:

  Ja de kogel kwam van links, dat gaat veel te ver omdat te zeggen. Dat neemt niet weg dat sommige politici te ver gingen. Maar Fortuijn die ging ook ver.
  Ja dan kunnen we alle moorden in NL wel de schuld geven aan wat iemand anders ooit heeft gezegd (wie het ook was en wat hij ook zei).
  Bv een collega of kennis van de "toekomstige" moordenaar zegt iets bots als reactie op wat het slachtoffer zegt. Een toevallige aanwezige (die wellicht psychisch niet in orde is) hoort het gesprek en ja.. het gevolg is een moord. De kogel kwam van die collega of die kennis..
  Normen en waarden, een nutteloze actie van Balkenende geweest! Zelf geven ze het goede voorbeeld (maar niet heus).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s