Nationaliseer de massa!

fotoeen van de meest pathetische boeken uit onze geschiedenis is "mijn strijd" van adolf hitler. een werk zonder kop of staart, een totaal overbodig werk, maar juist daarom de hedentendage geldende (nederlandse) censuur niet waard.
Lees nu dit:
"Het nationaliseren van de grote massa’s kan nooit plaatsvinden met behulp van halve maatregelen, met een zwakke nadruk op een zogenaamd objectief standpunt…maar enkel door een roekeloze en fanatieke eenzijdige oriëntatie op  het doel dat moet worden nagestreefd." (goedbedoelde vert. Sjaal)

Hitler bond een groot deel van zijn volk met het seculiere geloof in een groot-Duitse natie. Een natie die pas kort daarvoor vorm had gekregen. Een illusionaire eenheid. De oost-duitse zusters van mijn grootmoeder schreven hun naar de Lage Landen geëmigreerde familielid begin jaren ’30 dat het met deze bijzondere man nu eindelijk afgelopen zou zijn met het aardappelseten. In een republiek waarin de armoede iedere zichzelfrespecterende boer(in) en burgerman/vrouw tot wanhoop had gedreven dienden zich verschillende utopische alternatieven aan. Kommunisten en Nationaal-Socialisten boden de wanhopenden hoop. Driekwarteeuw na deze woelige jaren kunnen we zeggen dat de eersten genadeloos zijn afgeserveerd. Over de tweede club is het lastiger om uitspraken te doen. Er zijn nog veel nationalisten én socialisten onder ons. Laten we ons beperken tot het meest kwalijke (en vooral: schadelijke) onderdeel van het nationaal-socialisme, het nationalisme.  De absurde koppeling van bloed aan bodem. Een sociaal-geografische karikatuur. 

Nationaliteit is een identiteitsverlener, vergelijkbaar met religie of politieke voorkeur, met dat verschil dat er in tegenstelling tot laatstgenoemden geen sprake is van een vrije keuze (hoewel de vrijheid van keuze in het geval van religie soms ook beperkt wordt). De betrekkelijkheid van nationaliteit wordt wel eens over het hoofd gezien. Nationaliteit is in feite niet meer dan een  indelingscriterium. Evenals het begrip volk. Het veronderstellen van een gemeenschappelijkheid is nuttig als je een bepaald doel voor ogen hebt. Want je kunt daarmee bereiken dat andere mensen jouw doel als het hunne zien. Met de suggestie van gemeenschappelijkheid kunnen wonderen worden verricht. En…daarin heeft Hitler dan wel gelijk: deze suggestie kan alleen worden bereikt door "een roekeloze en fanatieke eenzijdige oriëntatie op het doel dat moet worden nagestreefd." 
En plots worden er allerlei dwarsverbanden zichtbaar tussen het nationalistische wereldkampioenschap voetbal en de hedendaagse politiek van uitsluiting. 
Met dank aan Johan Cruijff.

Advertisements
This entry was posted in oud-vkblog-2006-06. Bookmark the permalink.

3 Responses to Nationaliseer de massa!

 1. Foppe says:

  Nooit gehoord van 1919 Versailles, waar onder Wilson’s bezielende leiding drie keizerrijken werden uitgebeend ?
  Nooit begrepen hoe Duitsers in de kunstmatige staat Tsjechoslovakije onderdrukt werden, hetzelfde in Polen, en meer nieuwe staten ?
  Wat Hitler deed was de destructie van 1919 Versailles herstellen, en dat mocht niet.
  Nooit er van gehoord dat Frankrijk de douane unie tussen het na 1919 Duitsland en het kunstmatige OOstenrijk verbood, rond 1930 ?
  Nooit gezien hoe in Oostenrijk alle vlaggen omhoog gingen na de 1938 Anschluss ?

 2. Olaf Swaneveld says:

  Een merkwaardige, of wellicht een curieuze beschouwing die eerst in de laatste drie regels tot een uitspraak leidt. Uw weergave van de Duitse geschiedenis helaas is een karikatuur, terwijl uw vertaling van “Mein Kampf” in ieder geval niet de Nederlandse titel weergeeft, want die luidde eenvoudigweg “Mijn Kamp”. Vervolgens zie ik een hoop geworstel met wat begrippen om uw uitspraak te rechtvaardigen?! In mijn ogen had het een stuk eenvoudiger gekund……

 3. sjaalman says:

  @ Foppe, uiteraard. Maar dat doet niets af aan bovenstaande.
  @ Olaf, verklaar u nader, (ik vind mijn vertaling overigens beter(!)).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s