Een Kwestie van Vertrouwen

foto"de ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris van geel van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer ingestemd met vereenvoudiging en uniformering van milieuregels voor bedrijven. de nieuwe regels moeten tot een reductie van administratieve lasten van 216 miljoen euro per jaar leiden. als de nieuwe regels begin 2007 van kracht worden, vervalt voor circa 20.000 bedrijven de verplichting om een milieuvergunning te hebben. hiervoor in de plaats komen algemene regels. voor circa 300.000 bedrijven worden de bestaande algemene regels vereenvoudigd en versoberd." (bron: rvd, 16 juni)

Gelukkig maar. Wat is het nut van al die regels als ook de landelijke overheid zich er zelf niet aan houdt? Milieudefensie: "Bij de meerderheid van overheidsbouwprojecten wordt dubieus hout gebruikt. Dat blijkt uit het vandaag (15 juni) gepubliceerde onderzoek van Milieudefensie. Uit het onderzoek van Milieudefensie blijkt ook dat de overheid geen idee heeft welke soorten hout ze gebruikt. Er is geen enkele controle op de inkoop en de overheid vraagt niet altijd om FSC-hout. Al in 1995 moest al het hout op de Nederlandse markt duurzaam zijn." (Bron: Milieudefensie Er zullen velen onder ons zijn die zich in de steek gelaten voelen door dit normen- en waardenkabinet. Je mag toch verwachten dat de Staat voorop gaat in de strijd tegen het Verval van onze natuurlijke omgeving. Niets is minder waar.Het kabinet van veel woorden, lege hulzen en vooral loze beloften. 

Nouja, dat laatste is niet helemaal waar. Het lijkt erop dat nu daadwerkelijk de bijl wordt gezet in het regenwoud van regels. Ook de arbeidsomstandighedenwet- en regelgeving, mijn eigen terrein, wordt versoberd, maar ik heb uit welingelichte bron al vernomen dat deze versobering de bedrijfsvoering voor werkgevers alleen maar complexer maakt. Een goede band met de Ondernemingsraad wordt in de toekomst onontbeerlijk -deze bepaalt namelijk wat redelijk en toelaatbaar is. Als dat betekent dat iedere werknemer straks recht heeft op een eigen kamer van 50 vierkante meter dan heeft de werkgever zich daarbij  neer te leggen.

Wat is de keerzijde van de bovenstaande vereenvoudiging van de milieuwetgeving? Zou het zo zijn dat bedrijven voortaan met de omwonenden, werknemers en milieu-organisaties om de tafel moeten gaan zitten alvorens ze kunnen procduceren? Dat zou geweldig nieuws zijn voor ons milieu, deze overeenkomst komt waarschijnlijk zeer moeizaam tot stand. Of  is milieuverantwoord ondernemen binnenkort weer van de baan? Zal elke ondernemer dadelijk een verklaring moeten zetten die er ongeveer als volgt uitziet: U zult goed zijn voor het milieu mits dit een optimale productie niet in de weg staat.

Een kwestie van eenzijdig vertrouwen.

Advertisements
This entry was posted in oud-vkblog-2006-06. Bookmark the permalink.

2 Responses to Een Kwestie van Vertrouwen

  1. Helena says:

    Ik vind het erg vreemd dat de milieuregels worden vereenvoudigd. Alsof bedrijven zich zo aan die regels houden! Ik vraag me dus ook af hoe een en ander uitgewerkt zal worden. Zoals jij hierboven al beschrijft.

  2. sjaalman says:

    @ Helena, dat heb ik dus ook. Zou het naïviteit of gemakzucht zijn?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s