Aan het werk

fotogeloof is slaap. twijfel is begeerte. onderzoek is arbeid.
Het getal werklieden is gering.
(citaat uit idee 425, Multatuli)
Laten we deze zomer flink aan het werk gaan!!
En: Houd u vast!-
[i]‘Als de sterren slechts voorbijgaande ophopingen van toevallige nevelvlekken zijn. Als het leven slechts een colloidale gebeurtenis is, op onpersoonlijke wijze voortbestaand en individueel voortstromend. Als de mens niet anders is dan een mengsel van chemische stoffen, bestemd
tot ontbinding en volkomen verdwijning. Als de scheppende extase der kunst en de beminnelijke wijsheid van de wijze, het willige martelaarschap van heiligen slechts heldere momenten zijn in protoplasmische kieming der aarde en de dood het antwoord is op ieder probleem en de bestemming van iedere ziel-dan wil de wijsbegeerte ook dat aanvaarden en trachten binnen die nauwe cirkel enige betekenis en adeldom voor de mens te vinden
.’
(W. Durant, In de hof der wijsbegeerte, -vert. H. Pos-9e druk 1949, p.31)

Advertisements
This entry was posted in oud-vkblog-2006-05. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s