Cartoons en machtspolitiek

fotohannah arendt stelt in haar de oorsprong van het totalitarisme:
Voordat de gaskamers werden gebouwd, hebben de nazi’s de zaak zorgvuldig bestudeerd en tot hun grote voldoening ontdekt dat geen enkel land het voor hun slachtoffers zou opnemen. Men dient te weten dat eerst een voorwaarde van totale ontrechting was gecreëerd alvorens het recht op leven werd betwist’.
Als geen ander wist Arendt haar tijdsgeest  te observeren, te analyseren. Tot op de draad. Arendt was geen slachtoffer. Zij schonk haar kwelgeesten een hun waardige plaats met haar pen. 
Befaamd zijn haar verslagen van het Eichmannproces.

Machtspolitiek. Voorbij de politieke bevlieging, de bezinning, de consolidatie van de machtsbasis. Met democratie heeft het niets te maken. Wel met kennis van groepspsychologische processen, en het in praktijk brengen van deze kennis.

Het is als een voorspelling die bewaarheid wordt juist omdat zij gedaan is.

Als de huidige Iraanse president, die zich een warm pleitbezorger heeft betoond van de eliminering van de staat Israël, de aandacht vestigt op cartoons die een half jaar eerder in een Deense krant zijn gepubliceerd en oproept tot een campagne ter ridiculisering van de holocaust op het moment dat de premier van Israël op sterven ligt dan handelt hij niet uit emotie. Hij waant zich een dirigent. Hij speelt met de oprechte gevoelens van de mensen die op hem gestemd hebben. 
Dat heet populisme. Een walgelijk verschijnsel.

Advertisements
This entry was posted in oud-vkblog-2006-02. Bookmark the permalink.

63 Responses to Cartoons en machtspolitiek

 1. christinA says:

  Iran doet wel meer dingen waar men nauwlettend op moet zijn, maar de bushway zal dat ook niet oplossen, vrees ik.

 2. Ellen Schijve says:

  Deze omschrijving van populisme kwam ik tegen op de site van Blokwatch (www.blokwatch.be). Vond deze ook erg bruikbaar.
  Uit “Vragen over de aard van het Vlaams Belang” van Mark Saey 30-11-2005:
  “Populisme Met dat volk wil zij een rechtstreekse band: het VB is ook een populistische partij. Dat wil zeggen dat zij de wil van haar volk boven alle andere democratische mechanismen stelt. Dat bevat een dictatoriale dimensie: beslist de meerderheid dat de mensenrechten moeten worden afgeschaft of dat racisme moet kunnen, dan noemt zij dat nog steeds vrijheid van meningsuiting en democratie. Vertegenwoordiging, kiesplicht, rechtsargumentatie, tegensprekelijk debat, organisatie in het middenveld, dat is allemaal ondergeschikt aan haar ‘rechtstreeks contact’ met de ‘wil’ van haar eigen volk.”
  Arendt zou verplichte literatuur moeten worden, bij de geschiedenislessen. Wanneer je alleen de grote schurk de schuld geeft, hoef je zelf niks te leren. Arendt confronteert je met het eigen geweten. De banaliteit van het kwaad zit vaak in een leeg hoofd.

 3. J.J. v.d. Gulik says:

  Ach, wie ligt op sterven. Dat is de oorlogsmisdadiger Sharon, gekozen door de Israelische joden. Die lokte de intifadah uit met zijn bezoekje aan de Tempelberg. Een veelgebruikt recept. De ander provoceren en vervolgens de vermoorde onschuld spelen. Lijkt ook op 11/9. En zo ongeveer alle Israelische premiers hadden bloed aan hun handen. En het is Amerika, daartoe aangezet door de neocons met voor een wezenlijk deel een Israelische agenda, dat islamitische staten aanvalt, bedreigt, manipuleert en tegelijk wijst op de eigen vermeende superieure democratische waarden.
  Het leger van Israel schoot vele jaren lang met scherp op stenengooiende, demonstrerende Palestijnze jongeren. Daar had geen enkel ander land inclusief Iran mee weg kunnen komen. Maar toegegeven, Amerika en Israel zijn democratieen. Die kunnen zich dus op de borst slaan. Geweldig.

 4. Sjaalman says:

  @ christinA, tja Bush. Een machtspoliticus, althans dat tracht hij te zijn. Zijn nadeel is zijn IQ, daardoor valt hij wat vaker door de mand dan zijn voorgangers.
  @ Ellen, het vervelende van de populist is dat deze ‘de wil’ van zijn (het is meestal een hij) volk denkt te kennen. Hebben veel politici last van.
  Het verbluffende van Arendts profielschets van Eichmann is zijn plichtsgetrouwheid. Een mechanische mens.
  @ vd Gulik, de machtspolitiek is ook de als zodanig neergezette opponenten van Iran niet vreemd. Deze ligt overigens ook regelmatig ten grondslag aan de genocides die in een minder -of in een later stadium- het wereldnieuws halen. Ik noem de vooropgezette volkerenmoord in Rwanda, de genocide in Armenië in het begin van de 20e eeuw, Srebrenica.

 5. criticus says:

  J.J. v.d. Gulik: Everything you say about Sharon & Israel is for the most part true. But how far does your interest stretch when it comes to what other leaders have done in the Middle East. Since I think that there are quite a few who have done more damage to the Moslem people than Sharon would have wanted to do. I wonder why the awareness and the worry of the Moslem people arises only when the name Israel pops up.

 6. Robert van Waning says:

  Sjaalman, in je Profiel staat: Een andere kijk op hedendaags Nederland, christendom en islam."
  Ben je in al je oprechtheid toch niet iets vergeten in deze opsomming?
  Je schrijft dat de grootste vijand van gezag verachting is. Volgens mij is het echter de moed om te blijven vragen. Hóe effectief dat is, blijkt wel uit het feit dat de Volkskrant dit niet langer met haar motto aanmoedigt..
  Ik deel veel bezwaren en kritiek tegen Iran, maar als die komt van mensen die Israël tamelijk kritiekloos steunen (zoals bijvoorbeeld Paul Brill, in al zijn columns), dan ga ik spontaan tussen de regels lezen.

 7. criticus says:

  Robert van Waning: I don’t know about Paul Brill, and never read his stuff, till now. But because there are fanatic pro Israel critics, just like there are fanatic pro Moslem critics, that doesn’t mean that our focus can not be widened.

 8. Sjaalman says:

  @ Robert, en zo hoort het ook, kritisch blijven, vragen stellen. Niets is wat het lijkt. Ons waarnemingsvermogen staat ons in de weg.
  Ik heb het profiel inmiddels aangepast (en niet door het toevoegen van, maar het verwijderen van…zaken, ik sluit liever niets of niemand uit).
  @ criticus, mooi gezegd! Ik heb er niets aan toe te voegen.

 9. Robert van Waning says:

  Criticus, I’m only a fanatic sceptic. Verborgen agenda’s, sektarische loyaliteiten, cliëntelisme en oogkleppen zijn in strijd met de essentie van journalistiek. Etnicisme mag wat mij betreft ook worden afgebouwd, want het is de belangrijkste oorzaak van racisme én oorlog.
  Ik wantrouw daarom ook kritiek op Iraanse atoomprojecten als daarbij aan Israëls atoomwapens wordt voorbij gegaan. Dat soort eenzijdigheid hoort niet thuis in media die pretenderen onafhankelijk te zijn.
  Hannah Arendt schreef:
  "In hun opvatting over anti-semitisme konden de zionisten een voudig teruggrijpen op deze joodse traditie [van het verdelen avn de hele mensheid in joden en gojiem, zoals de Grieken de wereld verdeelden in Grieken en barbaroi.] [..] Zij versterkten het gevaarlijke, aloude en diepgewortelde wantrouwen van joden jegens niet-joden.
  Niet minder gevaarlijk en geheel in overenstemming met deze algemene trend was het enige nieuwe stuk historische filosofie, dat de zionisten uit hun eigen nieuwe ervaringen bijdroegen. ‘Een natie is een groep mensen [..] die door een gemeenschappelijke vijand bijeen gehouden wordt.’ (Herzl) – een absurde stelling die slechts dit stukje waarheid bevatte: dat veel zionisten inderdaad ervan overtuigd waren dat zij joden waren dankzij de vijanden van het joodse volk."
  (Hannah Arendt, in ‘Het zionisme bij nader inzien’, pag. 53)
  Zo bekeken, dient Iran een hoger doel.

 10. Robert van Waning says:

  Sjaalman, je schrijft "Niets is wat het lijkt. Ons waarnemingsvermogen staat ons in de weg."
  Dit klopt volgens mij niet. Hoogstens kunnen een GEBREK aan waarnemingsvermogen of vooroordelen ons parten spelen bij het op waarheid en waarde schatten van wat wij denken waar te nemen.

 11. Sjaalman says:

  @ Robert, ha, eindelijk weer eens een prettig gesprek. Nu de cactus nog.
  Kan helaas niet het hogere van uw doel vinden in uw gevolgtrekkingen n.a.v. de uitspraak van Arendt. Het legt wel het gevaar bloot van het identificeren met iets dat buiten men(s)zelf staat. Groepspsychologie.
  – U neemt waar. U heeft zintuigen en reageert op prikkels. Ik ook. Noem het gebrekkig. Het is al wat we hebben, toch?

 12. Robert van Waning says:

  Sjaalman, Iran houdt als gemeenschappelijke vijand het joodse volk bijeen, wereldwijd. In de ogen van Theodor Herzl en zijn zionistische volgelingen is dat een doel dat een goddelijk keurmerk draagt. (De sterk uiteenlopende opvattingen en doelstellingen van de monotheïstische religies vormen een mooi voorbeeld van multiculturisme.)
  Zelf sta ik uiterst sceptisch tegenover iedere vorm van iedere vorm van etnische verbondenheid (Eigen Volk Eerst), omdat het in onze inmiddels pluriforme wereld alleen maar kan leiden tot bestendiging van onoverbrugbare scheidslijnen tussen volken en bevolkingsgroepen. Dat Iran met het bijeen houden van het Joodse volk een ‘hoger doel’ zou dienen, was dus louter ironie. Dit was je ontgaan.
  Ook Hannah Arendt was kennelijk van mening dat (het behoud van) de joodse identiteit in belangrijke mate het product was van de vijandschap die het Joodse volk vanaf zijn oorsprong bij andere volken heeft gewekt. Iran is daar een actueel voorbeeld van.
  Dit kan een uiterst riskante situatie opleveren als er niet wat verstandiger en evenwichtiger mee wordt omgesprongen. Het steevast buiten beschouwing laten van de Israëlische atoombewapening en de rabiate retoriek van de VS en Israël maken de zaak echter alleen maar erger.

 13. Voordaan says:

  Goede discussie! Eindelijk eens niets aan toe te voegen. En voor sommigen is dat zij. Ik noem het verdieping.

 14. Voordaan says:

  zij = saai

 15. criticus says:

  Robert van Waning: It’s ok to be a fanatic skeptic but don’t be afraid of your own shadow! I think when you are talking about ethnics you are coming to close to culture and that is beautiful also in the Moslem world.
  About Israel having an Atom bomb, I am afraid Israel is not the only one, why do you only mention Israel.
  I never read anything of Hannah Arendt, but from what I see in your answer, we are talking about the situation 50 years ago. It must have been a bit different then, and the reasons and how decisions were made then.
  And I think you are smart enough to see the dangers of atomic energy in the hands of leaders such as they are today in Iran.

 16. Robert van Waning says:

  Elen Schijve, je citeert Mark Saey die schrijft: "Beslist de meerderheid dat de mensenrechten moeten worden afgeschaft of dat racisme moet kunnen, dan noemt zij dat nog steeds vrijheid van meningsuiting en democratie."
  Saey noemt dit een ‘dictatoriale dimensie’. Democratie als dictatuur van de meerderheid? Zo had ik het nog niet kekeken, en ik denk ook niet dat dit een verdedigbare opvatting is.

 17. Ellen Schijve says:

  @Sjaalman, in je weblog schreef je: ‘Hij waant zich een dirigent. Hij speelt met de oprechte gevoelens van de mensen die op hem gestemd hebben.’
  Wil een grote boze schurk machtspolitiek bedrijven, dan kan hij niet zonder aanhangers. Zijn machtspolitiek kan alleen een succes worden, indien de volgzamen hun eigen geweten niet teveel belasten en geen lastige vragen stellen. Een ‘leider’ bestaat bij de gratie van zijn volgelingen. Hoe meer volgelingen en bereidwilligen, hoe ‘groter’ de leider, het is niet andersom.
  Hannah Arendt zei dat het niét de haat was wat Eichmann in staat stelde mee te doen in de genocide, maar de afwezigheid van ’t zelfstandig nadenken, de afwezigheid van een ‘innerlijke dialoog’. Met een innerlijke dialoog zou hij zich wel bewust geweest zijn van de morele aspecten en de gevolgen van wat hij deed.
  ‘Spelen met oprechte gevoelens’ doen wel meer politici. Machtsvertoon, speciaal op een moeilijk moment voor de tegenstander, ook. Het gevaar van een populist begint wanneer zijn volgelingen stoppen met – zelfstandig – denken en daarmee hun persoonlijke macht overdragen aan ‘hun leider’. Ik weet dat er (ondergronds) verzet is binnen Iran. Het is vooral het enthousiasme van de volgelingen van de president wat mij zorgen baart.

 18. Ruud Zweistra says:

  Daar valt wat betreft de vijandschap met betrekking tot het joodse volk nog dit aan toe te voegen: de mens of het volk dat claimt de uitverkorene van een absolute god te zijn, moet niet verwachten dat hij/het erg populair is bij de minder uitverkorenen.

 19. Ruud Zweistra says:

  En wat betreft de tussengekomen reacties: het zelfstandig denken houdt op zodra de godsdienst om de hoek komt kijken.

 20. Ruud Zweistra says:

  Grappig he, deze discussies zijn hier al op tientallen verscillende manieren gestart, en altijd is het mogelijk ze te herleiden tot een enkel ding: de geclaimde absolute waarheid van de godsdienst. Is dat geen aanwijzing dat daar toch het fundamentele probleem schuilt? En is het niet dat waar men collectief eigenlijk toch best wel bang voor is?

 21. criticus says:

  Ruud Zweistra : There is still a very small group of jews that are fanatic and arrogant enough, still to believe that they are the chosen, and certainly not after what happened in the holocaust. Most people would not prefer to be chosen for this

 22. Ellen Schijve says:

  @Robert van Waning. In het kort: in een democratie worden de rechten van iedereen gelijkwaardig beschermd. Schaf je die bescherming af, dan ontstaat er verschil in rechten. Het is afhankelijk van de groep waar je toebehoort, hoeveel rechten je hebt. Dat is geen democratie, maar apartheid.

 23. criticus says:

  Ellen Schijve : We are not there yet. Well at least in theory we are there, and on paper.

 24. Ruud Zweistra says:

  @criticus:
  That’s the hallmark of the religious mind: they simply do not learn!

 25. criticus says:

  Ruud Zweistra : A short true story! Two Jews that survived the holocaust. One religious, the other not. The atheist said if I have survived this there is a God and became religious. The religious one said if this happened there can be no god.

 26. Ruud Zweistra says:

  @ellen,
  Wat je inbrengt is ook de fout in de redenatie van degenen die beweren dat het een oplossing is om dictatoriele regimes te vervangen door democratie. Dat helpt total niet, als er in het hoofd van de demos een dictatuur zit. En de meest beruchte dictator in de hoofd ban de demos is die van … de godsdienst. Oeps, en daar zijn we weer.

 27. Robert van Waning says:

  Criticus, I mention Israel’s atom bombs because they cannot be ignored when discussing Iran. Still, they are hardly ever mentioned. This is worse than an omission. It is a mistake and a lie.
  I am smart enough to see the dangers of nót signing the treaty against neclear proliferation, like Israël. Give me one good reason why the leaders of Iran’s neighbour Israël can be trusted, when it is not willing to be honest, transparent and cooperative in this respect?

 28. Robert van Waning says:

  Ellen, de definitie die jij geeft past volgens mij meer op ‘beschaving’ en ‘rechtsstaat’ dan op democratie. Een situatie waarin de meeste stemmen gelden is toch heus democratisch te noemen, dacht ik.

 29. Ruud Zweistra says:

  @criticus,
  That’s a perfect one. A religious version of the lying Cretian. May I add this to my repertoire?
  I have had a bit of a discussion with our respected Voordaan about the value of "Tegenstellingen", contradictions, and it is my working hypothesis that all contradictions can be reduced to the form of the lying Cretian. It is also a working hypothesis of mine that religious believes always lead to contradictions. Your little anecdote ties the two hypotheses together. Thanks.

 30. Robert van Waning says:

  Criticus, that ‘very small group of jews that are fanatic and arrogant enough still to believe that they are the chosen’ keep the Palestinian West-Bank occupied. Being a small group does not mean that they pose a small problem..
  Laten we hierop maar niet doorgaan, want deze discussie is bekend en uitzichtloos. Ik gun je weer het laatste woord.
  En verder hebben we het dan weer over de Iraanse én de Israëlische atoombommen, want daartoe heeft dit weblog de (eenzijdige) aanzet.

 31. criticus says:

  Ruud Zweistra: I don’t quite understand what you mean. But for me, this short story symbolizes, just looking at life through your own glasses nothing more, nothing less.

 32. Ruud Zweistra says:

  @Robert,
  De woorden strikt genomen, de spijker op zijn kop. Dat is ook de misvatting in de stelling dat er niets aan de hand is met moslims of allochtonen, zolang ze zich maar aan de wet houden. Zodra ze de meerderheid vormen, kunnen ze de wet veranderen, en daar is dan niets tegen in te brengen. En dat gaat al werken lang voordat het punt van de numerieke meerderheid is bereikt, doorrdat men steeds meer rekening zal moeten houden met die groep. Dat is dus nu voor het eerst merkbaar geworden – de reacties op de cartoonrel waren heel anders geweest zonder een grote moslimminderheid in ons land.

 33. Ruud Zweistra says:

  Nou Robert, als twee mensen tegelijkertijd precies dezelfde conclusies trekken, dan moet er toch iets in zitten, volgens Bartjens.

 34. Robert van Waning says:

  Over machtspolitiek gesproken, wat vinden jullie van dit bericht in The New York Times van vandaag:
  By STEVEN ERLANGER, JERUSALEM, Feb. 13
  The United States and Israel are discussing ways to destabilize the Palestinian government so that newly elected Hamas officials will fail and elections will be called again, according to Israeli officials and Western diplomats.
  The intention is to starve the Palestinian Authority of money and international connections to the point where, some months from now, its president, Mahmoud Abbas, is compelled to call a new election. The hope is that Palestinians will be so unhappy with life under Hamas that they will return to office a reformed and chastened Fatah movement. [..] So beginning next month, the Palestinian Authority will face a cash deficit of at least $110 million a month, or more than $1 billion a year, which it needs to pay full salaries to its 140,000 employees, who are the breadwinners for at least one-third of the Palestinian population."http://www.nytimes.com/2006/02/14/international/middleeast/14mideast.html
  Wat zou Hannah Arendt hiervan gevonden hebben, Sjaalman?

 35. Ruud Zweistra says:

  Nagekomen, een praktijkvoorbeeld:
  Er wordt op dit weblog een paar dagen terug gerefereerd aan een mooi stuk van kader Abdolah over de hudige toestand in Iran, en dat er om die reden 5 mijoen Iraniers gevlucht waren.
  Wat Abdolah in zijn filippica vergat is dat de huidige Iranese regering democratisch gekozen is, met circa zestig procent van de stemmen.

 36. Ellen Schijve says:

  @Robert van Waning: Je kan niet alles wegstemmen, denk aan bv de gelijke bestaansrechten. Het Vlaams Belang wil dat. Het credo “de meeste stemmen gelden” zonder meer, is een populistisch standpunt. Omwille van de eigen aanhang, is het VB bereid andere bevolkingsgroepen te benadelen. Wanneer dat ook nog eens staatrechtelijk zou worden vastgelegd, is het einde zoek. Maar voordat we in een zijdelingse en semantische discussie belanden: ja, democratie vraagt om een rechtsstaat en enige beschaving.

 37. criticus says:

  Ruud Zweistra : “Nou Robert, als twee mensen tegelijkertijd precies dezelfde conclusies trekken, dan moet er toch iets in zitten, volgens Bartjens.” How about the short story different conclusions are sometimes I find more interesting and “daar zal ook iets in zitten “! On both sides!!!!!!
  Robert van Waning : And we can always find someone that said this or that, and then say he is a fool or not. I find it a pity that we have to bring all the time quotes from others. Can’t we use our own glasses.

 38. Ruud Zweistra says:

  @ellen,
  In de poltiek is het helaas meestal onmogleijk maatregel te verzinnen die niet iemand of een groep benadelen. Wat het Vlaams Blok/Belang stelt si dat als een dergelijke afweging moet worden gemaakt, dat all other things being equal (ik weet het, dat kan niet), het autochtone belang boven het allochtone gaat. Ik ben geneigd daarin mee te gaan. Er is maar een enkel land ter wereld met de Nederlandse cultuur. Er is wel ander land ter wereld voor de allochtone cultuur (voor de Nederlandse Marokkanen: Marokko; voor de Nederlndse Turken: Turkije; enzovoort). Uit hoofde van de globale culturele diversiteit ben ik er dus voor dat de Nederlandse cultuur behouden blijft. De allochtone culturen zijn elders al voorzien.

 39. criticus says:

  Ruud Zweistra: I will agree with you if you mean in Saudi Arabia no bikini, and in Holland no Burka.

 40. Ruud Zweistra says:

  @criticus:
  The reference to "Bartjens" (a Dutch expression, denoting something like "streetwisdom") means that the statements made aren’t entirely serious. But there is another Dutch expression that says that while being not entirely serious, frequently the most serious (profound) things are said.

 41. Robert van Waning says:

  Ellen, We zijn het niet zo oneens, denk ik.
  Vlaanderen is overigens niet het enige land waarin politici (parafraserend) "omwille van de eigen aanhang bereid zijn om andere bevolkingsgroepen te benadelen en waar dat ook nog eens staatrechtelijk is vastgelegd." Juist deze weblog is een geschikte plek om daar nog maar eens op te wijzen.

 42. Ruud Zweistra says:

  @criticus,
  Correct, and that how it works, almost. From Yes, minister (the comedy series): The British minister goes to visit some sandy country, and gets to drink tea at the party (at home he drinks alcohol, and lots of it too). Reversely: some moslims get invited to a discussion meeting in a Dutch conference centre, and not only do the moslims not conform to the Dutch habits, like the British minister, they demand that the Dutch visitors conform to their moslim habits of not drinking alcohol. How about that, criticus?

 43. criticus says:

  Ruud Zweistra: First thank-you for the explanation it’s new to me this expression.
  Secondly you are talking about politicians with no back bone and will compromise themselves to the most ridicules situations with a stupid grin on their face. And you can add Balkenende to this list for compromising with anything in the way.

 44. Robert van Waning says:

  Criticus, door vervelende ervaringen wijzer geworden maak ik in dit verband graag gebruik van citaten uit onverdachte bron. Zij dienen als een soort kogelwerend vest tegen ongefundeerde verwijten. Het blijkt namelijk niet mogelijk om over Israël en het jodendom (in mijn ogen een religie, cultuur, traditie en politiek op discriminatoire grondslag) te discussiëren zonder binnen de kortste keren nare verwijten naar je hoofd te krijgen. Waar geen vijanden zijn, worden zij op die manier alsnog gemaakt. Allemaal voor het hogere doel van een volk dat op die manier de boel bij elkaar wil houden. Ik ben slechts tot zekere hoogte bereid om dit spel mee te spelen.
  Ik ben consequent anti-racist en sta daarom sceptisch tegenover etnicisme en ieder ander excuus om onderscheid tussen mensen te maken op grond van hun erfelijke eigenschappen. Ik zie op dit punt dan ook geen wezenlijk onderscheid tussen Vlaams Belang en ‘that very small group of jews that are fanatic and arrogant enough still to believe that they are the chosen’ waar jij over schreef.

 45. Ruud Zweistra says:

  @criticus,
  The part about the stupid grin on their is correct anyway. But be aware when politicians don’t have that grin on their face: that’s even worse!

 46. criticus says:

  Robert van Waning : You have the last word, I agree!

 47. Ruud Zweistra says:

  Now is’t that nice!

 48. criticus says:

  Ruud Zweistra: I didn’t know you wanted the last word I would have given it to you!

 49. Sjaalman says:

  @ Robert, Ellen, Ruud, criticus (last but not least).
  Robert, eens. Maar om tot de kern te komen: ik heb op dit moment nog steeds een negatief oordeel over de machtspolitiek van de Iraanse president. Niets meer, niets minder. Ik zie het als een proces van bevlogenheid naar machtsconsolidatie.
  Ik verafschuw Ahmadinejads haatcampagne. Vanwege de nauwkeurige inschattingen en de koele berekeningen die eraan ten grondslag liggen. Maar dat heb ik en met mij anderen hierboven al eerder aangegeven.
  Ik vind het mensonterend.

 50. Ellen Schijve says:

  Aan machtsdenken gaat vaak een kromme redenering aan vooraf. Dat er een verschil is tussen culturen, dat kan. Maar dat betekent nog niet dat er verschil is in potentiële capaciteiten tussen de personen van al die verschillende culturen. Of dat er aan de (bestaans)rechten getornd moet worden. Bij machtsdenken wordt het belang van een cultuur gelijkgesteld met het (bestaans)recht van een persoon.
  Om de eigen autochtone (of religieuze) cultuur te bewaren, stellen populistische ‘leiders’ de bestaansrechten van allochtonen (of andersgelovigen) lager in prioriteit dan dat van de autochtone bevolking (eigen groep). Volgens het Vlaams Belang hebben dé allochtonen geen Vlaamse cultuur en dus hebben allochtonen minder (bestaans)rechten nodig. Volgens de Iraanse president hebben joden een verderfelijke cultuur, en dus hebben de Israëli’s geen bestaansrecht.

 51. anoniem says:

  re Ellen Scijve
  Ik ben het niet met je eens dat het Vlaams Belang anderen wil benadelen. Sterker nog, ze willen de benadeling van de Vlamingen ongedaan maken.
  Andere partijen voeren daar een Eigen Belangen Eerst beleid. Dat is een van de zwakke punten in het democratische systeem. Dat systeem gaat ervan uit, dat eenieder in principe gelijke kansen tot deelneming in het proces krijgt. Alleen daarom al is het cordon sanitair niet democratisch. Bovendien houdt een democratie rekening met de minderheden. Ook uit dien hoofde wordt het Vlaams Belang tekort gedaan.
  Het is overigens maar de vraag, of het Vlaams Belang in Vlaanderen de minderheid vertegenwoordigt, als het gaat om de zo fundamentele multicultiaangelegenheden.
  Poltitieke partijen, daartoe veelal nog extra opgehitst door de media en de belangengroeperingen, komen in het democratische model in de verleiding om te pogen tegenstanders geen gelijke kansen te beieden, als ze zelf aan de macht zijn. Dat wordt dan met allerlij verheven bewoordingen verdedigd, maar is in feite gewoon machtsmisbruik. De media als waakhonden van de democratie willen zich dan ook weleens ontpoppen al Pittbulls, die hun tanden in de democratie zetten. Belangengroeperingen dienen vooral uitvoerend te zijn en zich daarom weinig met de politieke debat te bemoeien en al helemaal niet de deelnemers aan belangrijke debatten onder druk zetten. Belangenorganisaties als antidiscriminatiebureaus dienen dan ook verboden te worden. Als je daarbij optelt het feit dat in Nederland de rechter zijn onafhankelijkheid heeft opgegeven, dan heb je de situatie, zoals die zich hier al heel lang voordoet. Je kunt hier dan ook spreken van een mildfascistisch klimaat. Iets vergelijkbaars geldt in Belgie.

 52. J.J. v.d. Gulik says:

  re Ellen Schijve
  Die anonieme is van mij.

 53. Ellen Schijve says:

  Aan naamloos: Het Vlaams Belang kan uitputtend behandeld worden. Ik zou zeggen: ga eens naar http://www.blokwatch.be Maar ik blijf nu bij het onderwerp wat Sjaalman heeft uitgezet. Mij ging het om het overeenkomstig mechanisme: de machtspolitiek en het populisme.

 54. J.J. v.d. Gulik says:

  re Ellen Schijve
  Blokwatch.be lijkt me nou niet echt een garantie voor objectieve berichtgeving. En dan nog. Het VB heeft zich in de zaak van de cartoons opgesteld achter de vrijheid van meningsuiting en hield daartoe op 7-2-2006 een solidariteitsactie voor de Deense ambassade.
  Blokwatch wijst terecht op artikel 10 van het EVRM, maar "vergeet" daarbij te wijzen op het cruciale noodzakelijkheidscriterium. Dat criterium is in praktisch alle gevallen beslissend in uitspraken van het Europese Hof in Straatsburg.
  Ook de Nederlandse rechter heeft last van "vergeetachtigheid" op dat gebied. Dat is een belangrijk punt geweest bij het opgeven van de onafhankelijkheid door de Nederlandse rechter.
  Eigenlijk is dat veruit het grootste schandaal op politiek gebied na WO II, maar omdat sterke politieke groeperingen er belang bij hebben dat onder de zoden te houden, blijft het daar.
  Net als de nazi’s hebben de Belgische en Nederlandse autoriteiten gezonde Nederlanders en Belgen willen ontrechten. Dat is ten dele gelukt. De beloning voor de autoriteiten zal dan mogelijk zijn, dat ze straks zuchten onder de dwingelandij van een kalifaat, of zich in ieder geval unheimisch zullen voelen als zombies en vreemdelingen in eigen land. De boontjes komen dus toch wel om hun loontjes. Als dat proces, wat daar naar toe leidt, wordt voortgezet, is dat een bewijs, dat het democratische systeem in Nederland en Belgie een inferieur systeem is. Een systeem, dat tot de eigen ondergang leidt, kan toch moeilijk op applaus rekenen.
  En als men zo’n probleem heeft met de wens van de Iraanse president om Israel te elimineren, zal ik dan maar zeggen, dat ik er megaproblemen mee heb, dat er belangrijke groeperingen bestaan, die Nederland en Belgie van de kaart willen vegen. Net als de nazi’s worden daarbij psychologische processen gebruikt, bijvoorbeeld het herzenspoelen van kinderen tot op neutrale scholen toe. Weg met ons, weg met ons en dat jarenlang achtereen gesubsidieerd en wel.
  Als er in radicale kringen in de moslimwereld gesproken wordt over het van de kaart vegen van Israel wordt veelal bedoeld, dat er een staat Palestina voor in de plaats moet komen, waarin ook de joden kunnen worden opgenomen. Dat was feitelijk ook het standpunt van de VN vrij kort voor het delingsplan van 1947. Op zich dus niet echt een bijzonder standpunt. Jahjah huldigt die opvatting ook. Mogelijk is de aandacht voor Iran er nu mede op gericht om de geesten rijp te maken voor grootschalige bombardementen in Iran. Er is dus reden om met een kritische blik naar de berichtgeving te kijken. Zowel voor de eerste als de tweede oorlog tegen Saddam werd er ronduit gelogen om een alibi voor een aanval te verkrijgen.
  Het van de kaart vegen van Nederland betekent, dat vele Nederlanders zullen moeten vluchten vanwege het slechte leefklimaat, dat de Nederlandse identiteit sterk wordt aangetast en dat de Nederlanders vreemdelingen in eigen land zullen zijn of zich zo zullen voelen.
  Vreemd genoeg zijn er groeperingen, die alles op alles zetten om Nederland van zijn identiteit te beroven en er tegelijkertijd alles aan doen om de joodse identiteit in Israel te versterken.

 55. Robert van Waning says:

  Over ‘machtspolitiek gesproken, wat vinden jullie van het volgende bericht:
  "JERUZALEM, 14 FEBR.Israël heeft de Jordaanvallei de facto geannexeerd.
  Dat blijkt uit onderzoek van de Israëlische mensenrechtenorganisatie B’tselem en het dagblad Ha’aretz en is bevestigd door een legerwoordvoerder.
  Met een reeks ingrijpende maatregelen heeft het leger twee miljoen Palestijnen de toegang tot de Jordaanvallei, het gebied rond de Dode Zee en de oostelijke heuvels van de bezette Westelijke Jordaanoever, ontzegd. Er zijn nieuwe militaire controleposten in de vallei opgericht, de doorgaande snelweg Route 90 is voor Palestijnen afgesloten en er is een inreisverbod ingesteld voor Palestijnen die niet in Jericho wonen of in een van de dorpen in het gebied.
  Volgens B’tselem, dat spreekt van een „feitelijke annexatie van bezet gebied”, worden veel Palestijnen die in de vallei werken of landbouwgrond bezitten door de maatregelen in hun dagelijks bestaan getroffen. Ook familiebezoek is onmogelijk, doordat uitsluitend Palestijnen worden toegelaten die in een van de dorpen wonen en over geldige papieren beschikken.
  Het Israëlische leger verklaarde dat het om een „reeks veiligheidsmaatregelen” gaat. Deze werden genomen nadat de regering onder internationale druk had besloten de geplande aanleg van een afscheidingsbarrière in de Jordaanvallei op te schorten. De maatregelen komen in de plaats van de afscheidingsbarrière.
  Waarnemend premier Olmert zei gisteren dat Israël om strategische redenen de Jordaanvallei, die ruim een derde van de bezette Westelijke Jordaanoever beslaat, nooit zal opgeven. Olmert zei dat regering en parlement na de verkiezingen eenzijdig „de definitieve grenzen van de joodse staat Israël zullen moeten vaststellen.” De Jordaanvallei, verenigd Jeruzalem en omgeving en de corridor naar de Dode Zee zullen binnen de door Israël bepaalde grenzen vallen.
  Al het gekrakeel over het Iraanse atoomprogramma is slechts rookgordijn, een afleidingsmanoeuvre om te verhullen dat Israël geen atoombommen nodig heeft om zijn Lebensraum te vergroten.

 56. Robert van Waning says:

  Ik was nog de bronvermelding vergeten van bovenstaand bericht over de annexatie van de Jordaanvallei door Israël. Het stond in

 57. Robert van Waning says:

  De bron van bovenstaand bericht over de annexatie van de Jordaanvallei door Israël is:http://www.nrc.nl/buitenland/article219324.ece
  Vandaag hebben wij dus in The New York Times kunnen lezen dat de VS en Israel plannen beramen om de Palestijnse Autoriteit te destabilizeren en in NRC Handelsblad dat Israël de facto de Jordaanvallei heeft geannexeerd.
  Sjaalman schrijft in zijn weblog: "Machtspolitiek. Voorbij de politieke bevlieging, de bezinning, de consolidatie van de machtsbasis. Met democratie heeft het niets te maken. Wel met kennis van groepspsychologische processen, en het in praktijk brengen van deze kennis."
  En zo is het precies, maar toch is dat niet wat Sjaalman wilde zeggen..

 58. J.J. v.d. Gulik says:

  re Robert van Waning
  Joods neocon Douglas Feith, Amerikaans onderminister voor defensie, met een uitgebreide Israelische achtergrond, schreef o.m. samen met dark prince, joods neocon en goeroe van de neocons rond Bush, Richard Perle in 1995/6 een strategisch document voor Netanyahu.
  Feith schreef bovenien in 1997 A new strategy for Israel, waarin hij Israel opriep om de Palestijnse gebieden in te nemen. De info, waar je mee komt, gaat in die richting. Dat is ook niet echt vreemd voor iemand als Feith, die een volgeling is van rabbijn Jabotinsky, die vindt, dat Jordanie eigenlijk ook tot Israel dient te behoren. Voor geloofwaardigheid in de islamitische wereld is iemand als Douglas Feith echter niet geschikt.

 59. Robert van Waning says:

  Die invloedrijke joodse lobby in Washington houdt jou kennelijk behoorlijk bezig, V.d Gulik. Het is goed dat iemand dat hier durft te doen, want het levert je weinig waardering op. "Blijf vragen." Jawel, tenzij..
  Vooralsnog bereiken die neocons wat zij al jaren nastreven. De wereld kijkt zwijgend toe, uit angst voor nare verwijten.
  Richard Perle wordt volgens mij ‘The Prince of Darkness’ genoemd, en niet ‘the dark prince’.

 60. Gogan says:

  Just returned from Istanbul and find this thread better than any. It is so late that I will try to amuse you a bit with this:
  The following is an actual question given at the University of Washington chemistry mid-term. The answer by one student was so "profound" that the professor shared it with colleagues, via the Internet, which is of course why we now have the pleasure of enjoying it as well.
  Bonus Question: Is Hell exothermic (gives off heat) or endothermic (absorbs heat)?
  Most of the students wrote proofs of their beliefs using Boyle’s Law (gas cools when it expands and heats when it is compressed) or some variant.
  One student, however, wrote the following:
  First, we need to know how the mass of Hell is changing in time. So we need to know the rate at which souls are moving into Hell and the rate at
  which they are leaving. I think that we can safely assume that once a soul gets to Hell, it will not leave. Therefore, no souls are leaving.
  As for how many souls are entering Hell, let’s look at the different Religions that exist in the world today. Most of these religions state
  that if you are not a member of their religion, you will go to Hell. Since there is more than one of these religions and since people do not belong
  to more than one religion, we can project that all souls go to Hell.
  With birth and death rates as they are, we can expect the number of souls in Hell to increase exponentially. Now, we look at the rate of change of
  the volume in Hell because Boyle’s Law states that in order for the temperature and pressure in Hell to stay the same, the volume of Hell has
  to expand proportionately as souls are added.
  This gives two possibilities:
  1. If Hell is expanding at a slower rate than the rate at which souls enter Hell, then the temperature and pressure in Hell will increase until all
  Hell breaks loose.
  2. If Hell is expanding at a rate faster than the increase of souls in
  Hell, then the temperature and pressure will drop until Hell freezes over.
  So which is it?
  If we accept the postulate given to me by Teresa during my Freshman year that, "it will be a cold day in Hell before I sleep with you", and take
  into account the fact that I slept with her last night, then number 2 must be true, and thus I am sure that Hell is exothermic and has already frozen
  over. The corollary of this theory is that since Hell has frozen over, it follows that it is not accepting any more souls and is therefore,
  extinct…leaving only Heaven thereby proving the existence of a divine being which explains why, last night, Teresa kept shouting "Oh my God."
  THIS STUDENT RECEIVED THE ONLY "A".
  it goes without saying that faranhaz karimi should be brought to your attention as the person who got Dutch treasury money NOT to alienate the guy in Tehran and therefore should be exposed (Karimi) here.

 61. Robert van Waning says:

  Cogan, nothing beats a good story that’s well told. I didn’t know, however, that souls had mass and volume. Aren’t Hell and Heaven complementary to each other? With Hell expanding at the same rate as humanity, that would leave precious little room for Heaven..

 62. Robert van Waning says:

  Over ‘machtspolitiek’ gesproken, maar dan de journalistieke variant daarvan: De Volkskrant van vanochtend repte met geen woord over de kwestie die het Israëlische dagblad Ha’aretz en ons NRC Handelsblad gisteren belangrijk genoeg vonden om mee te openen: De feitelijke annexatie van de Joordaanoever door Israël. Er was wel een column van Anet Bleich met scherpe kritiek op de Iraanse president ivm diens atoomprogramma en zijn uitspraken over Israël. De geesten worden rijp gemaakt voor de militaire aanval op Iran, waarvoor de VS en Israël inmiddels concrete plannen aan te ontwikkelen zijn.
  Then, really, all Hell will break loose..
  Als je moet gaan twijfelen aan de onafhankelijkheid en integriteit van de landelijke ‘kwaliteitskranten’, wordt het tijd om op te letten.

 63. J.J. v.d. Gulik says:

  re Robert van Waning
  Waar de Volkskrant vandaag (blz. 5) wel over repte is het volgende:
  "Zoon Sharon veroordeeld tot negen maanden cel
  De oudste zoon van de Israelische premier Ariel Sharon is dinsdag veroordeeld tot negen maanden gevangenisstraf, omdat hij illegaal fondsen heeft geworven voor zijn vaders verkiezingscampagne in 1999. Omri Sharon bekende schuld aan het vervalsen van documenten, meineed en het schenden van de partijreglementen van Likud (AP)".
  Zo vader zo zoon?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s