Laster en liefde

fotouit het archief: 27 december 2004

onder de verhandelingen en opstellen die sjaalman heeft geschreven bevindt zich een verhandeling over:
‘de wenschelijkheid der afschaffing van strafbepalingen op laster (max havelaar, multatuli,
Elsevier- Garmond editie-, Amsterdam, 1900 -oorspronkelijk 1860-, p.24). Laster is volgens Kramers’
onware kwaadsprekerij. Maar wat is onwaar en wat kwaadsprekerij? In Bijbel en Koran wordt nogal gelasterd
o.a. door God zelf. Zo vervloekt deze de ongelovigen (2 Soerat al bakara (1) 89) want hij verklaart
zich hun vijand (ibid., (98)). Ze zullen in het vuur van de hel zijn en blijven (98 Soerat al bajjina, (6)). Ook tegen God zelf wordt er flink gelasterd. In de Openbaringen 16 vervloeken de mensen hun schepper, getergd
door een van zijn over de mensheid uitgestorte afschuwelijke plagen. Ik kan me er wel iets bij voorstellen. 

Dit was overigens slechts een greep uit de in Bijbel en Koran genoemde, tergende, ellende. 

Een met hierboven beschreven vergelijkbaar tafereel speelde zich afgelopen week af in Z.O. Azië.
Een natuurramp die niet misstaat op de dag des oordeels. Voor zover ik heb begrepen zijn christenen noch moslims gespaard. De slachtoffers hadden waarschijnlijk geen baat bij hun gebeden. Bij hun lasteringen overigens ook niet. Waarom zouden we dan nog waarde hechten aan een schepper die zich zo weinig om zijn schepselen bekommert?
Ikzelf haal mijn inspiratie uit de wereldlijke literatuur. Bijvoorbeeld Johan Huizinga in zijn Geschonden wereld: 
De slotsom moet altijd blijven dat, ook indien de gemeenschap niet rijp is en wellicht nooit rijp zal zijn
voor die essentieele verbetering van zich zelve, niettemin de menschen ieder voor zich, (…)
moeten blijven streeven naar de verwezenlijking van al is het maar het geringste deeltje
van dien onmisbaren vooruitgang in Liefde
. Of zoals de door Huizinga aangehaalde Aldous Huxley zei:
‘The only progress is a progress in charity.’ Een vooruitgang in liefde. (J. Huizinga, Geschonden wereld, Tjeenk Willink, Haarlem 1945, pp.170-1).
Klinkt toch fijner dan het gevloek en getier uit Bijbel en Koran, niet?

Veel liefs van de interhumam.

Advertisements
This entry was posted in oud-vkblog-2005-12. Bookmark the permalink.

One Response to Laster en liefde

  1. blogwatcher says:

    De moeite waard.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s