Evolte

fotona aanvallen van anti-evolutietheoretici zijn we uiteraard, eigenwijs als we zijn op zoek gegaan naar filosofische verklaringen. het vreemde van de ‘er klopt niets van’-aanhangers steevast behoren tot de aanhangers van het christelijke gedachtengoed. enfin, er is aannemelijk te maken dat er in die kringen een grotere behoefte is om de evolutietheorie te verwerpen dan in atheïstische kring. even hardop nadenken. centraal in het hele ‘er klopt niets van’ gedachtengoed staat de veronderstelling dat niets vanzelf gaat. er is een aanjager nodig, en dat is dan de schepper, god, hoe men het noemen wil. de real-life website, die de ‘er klopt niets van’-theorie verwoordt: ‘We weten dat geen enkel systeem ooit vanzelf kan ontstaan. Het logisch gevolg daarvan is dat we dan ook weten dat de wetenschap constant de creaties van een ander onderzoekt.’ Over deze wetenschap zou ik nog wel eens een boom willen opzetten. Laten we voorop stellen dat (aangezien de ontwikkeling van de soort mens nog in volle gang is) het begripsvermogen van de mensen te beperkt is om zaken absoluut te weten. Vergelijk het met jonge kinderen die achter lastig te vatten natuurlijke verschijningen zoals onweer en regen (boven-) menselijk handelen veronderstellen (in een verleden zagen ook volwassenen de donder als het werk Wodan en zo zijn er talloze ook hedendaagse voorbeelden te noemen). Ik kan me voorstellen dat de evolutietheorie verre van af is. Dat zijn wij ook niet. Een ander punt: Mutaties die nieuwe informatie toevoegen, zijn de absolute basis, de motor, de kracht van evolutie. En juist dat soort mutaties is in werkelijkheid nog nooit waargenomen… Het is ongelooflijk. En het is ook niet waar. Informatie is een lastig te hanteren begrip, materie is iets eenvoudiger. Alle aanwezige materie was vanaf het ontstaan van de aarde al aanwezig. Elke scheikundige kan interessante inzichten geven over fusies/ samenstellingen. Informatie: een digitale foto bestaat uit 0’en en 1’en in bepaalde combinaties. Niets meer, niets minder. Toch is elke foto een uniek gegeven, het basismateriaal is hetzelfde. En dan: de ‘feiten’: De evolutietheorieis niet bewezen, Systemen werken alleen als ze afgewerkt zijn, De evolutietheorieis niet bewezen en vervolgens: Wetenschap is God. Verder wordt er gesteld dat Darwins evolutietheorie al af was vóórdat hij maar enkel veldwerkonderzoek had gepleegd. Heel verstandig voor een onderzoeker. Als je het goed doet heb je eerste een hypothese , die je vervolgens toetst. We hebben het niet over een ontdekkingsreiziger die op goed geluk ergens tegenaan loopt. Het is een verwijt van de er klopt niets van filosofen aan Darwin, ze maken zich er zelf ook schuldig aan. Er worden hiaten in de evolutietheorie geconstateerd en er worden nieuwe ‘waarheden’ tegenover geplaatst: ‘Een basisgegeven uit de Bijbel is dat God boven de natuur staat en op elk moment in staat is een handeling te verrichten die zijn eigen natuurwetten overstijgt.’ en: ‘Miljoenen christenen daarentegen getuigen wereldwijd, al sinds het ontstaan van de Bijbel duizenden jaren geleden, over onverklaarbare genezingswonderen die plaatsvinden.’ Aan de ene kant wordt Darwin en de darwinisten een vooringenomen houding verweten, het gebrek aan begrip wordt gevuld met pseudokennis, een andere dwaling. We zijn er nog niet klaar mee. Bovenstaande is niet meer dan hardop denken. Maar iemand die stelt dat ik om de waarheid over mijn oorsprong zijn boek moet lezen, hoort te worden gewantrouwd. Lijkt me wel zo gezond.

Advertisements
This entry was posted in oud-vkblog-2005-10. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s